Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Vårdsamverkan Skaraborg

Aktuellt Vårdsamverkan Skaraborg

  • I november startade projekt Samsjuklighet. Projektet syftar till att utforska hur våra organisationer möter personer med psykisk ohälsa och skadligt bruk eller beroende.

  • Den 6 november var Zophia Mellgren från SKR i Skövde för att berätta om Samsjuklighetsutredningen – ”Från delar till helhet”.

  • Sedan Socialstyrelsens två stöd i handläggning LVM har utkommit sedan LVM Inriktningsdokument Skaraborg togs fram, har vårdsamverkansgrupp VPMB beslutat att Skaraborgs stöddokument utgår.

  • Koordinator Nina Sahlberg har börjat sin tjänst hos Vårdsamverkan Skaraborg för att arbeta med uppdraget ”Rätt stöd till psykisk hälsa”.

  • Nu finns dokumentation från SIP-konferensen som genomfördes 11 oktober publicerad på Vårdsamverkan Skaraborgs hemsida. Konferensen var välbesökt, med drygt 120 deltagare på plats i Skövde Science park och ytterligare 30-50 som följde en livesändning via Teams.

  • Mini-Maria är en integrerad öppenvårdsmottagning för ungdomar upp till 21 år med rådgivning och tidiga insatser när det gäller risk- och skadligt bruk av alkohol, droger och spel om pengar som under 2023 byggs upp i Skaraborg. Vårdsamverkan Skaraborg deltar i arbetet som nu startar upp.

  • Utifrån den länsgemensamma handlingsplanen för psykisk hälsa har Vårdsamverkan Skaraborg beslutat om en delregional aktivitetsplan som involverar alla våra gemensamma områden. Under våren har en del av detta arbete fokuserat på att ta fram en webbaserad grundutbildning om SIP-processen och utbildningen lanserades i samband med gårdagens SIP-konferens.

Samverkan över gränserna - för god och säker vård

Vårdsamverkan Skaraborg är en arena för samverkan mellan region och kommun i frågor som rör vård, stöd, omsorg och skola. Tillsammans verkar vi för att den enskilde ska uppleva en god hälsa och en sammanhållen vård och omsorg när hen är i behov av insatser från båda huvudmännen. För att lyckas med detta krävs ett gemensamt ansvar och strukturella förutsättningar.

Vårdsamverkansarenan ska möta upp den länsgemensamma ledningsstrukturen för att säkerställa en jämlik vård och omsorg i hela länet och vara ett stöd för stärkt samverkan på lokal nivå. Arbetet i Vårdsamverkan är ett ständigt pågående arbete som utvecklas genom goda relationer, tillit och förtroende mellan olika parter och verksamheter hos de två huvudmännen. Vi tar ansvar för en aktiv dialog och bidrar med vår kompetens för att stärka förutsättningarna till samverkan.

I Skaraborg är det vår målsättning att se möjligheterna bortom organisatoriska gränser och verka för gemensamma lösningar så att den enskilde kan ges förutsättningar för en god hälsa samt få det stöd hen behöver.

Skaraborg


Senast uppdaterad: 2022-11-23 11:43