Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Skaraborgstillämpningen uppdaterad

En ny version av Skaraborgs tillämpning för in- och utskrivning från sluten hälso- och sjukvård, öppenvårdsprocess samt IT-tjänsten SAMSA har beslutats av AU Styrgrupp Vårdsamverkan. Förslaget på revidering har bearbetats av Samordnad hälsa, vård och omsorg under hösten.

Skaraborgstillämpningen, som det brukar kallas, är det delregionala styrdokument som förtydligar och stärker ansvarsfördelningen inom vissa processteg för enheter inom Skaraborg. Dokumentet bedöms vara en bidragande orsak till Skaraborgs lyckade implementering av lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård.

Syftet med revideringen av dokumentet har varit att följa med i förändringar i regionala rutinskrivningar, IT-tjänsten samt vidareutvecklingen av lokala arbetssätt som skett inom Skaraborg. Syftet har också varit att lägga en grund för att löpande förfina och styra processerna inom Skaraborg, inte minst vad gäller samverkansärenden som sker då patienten inte är inlagd på sjukhus - alltså öppenvårdsprocessen.

Den reviderade Skaraborgstillämpningen ger en tydligare struktur - med en övergripande inriktningsbeskrivning och mer detaljerade samverkansanvisningar som kopplas till denna och samtidigt tydliggör ansvarsfördelning och åtgärder vid specifika moment, delprocesser eller åtgärder.

Skaraborgstillämpningen blir i och med det ett samlingsnamn för både det övergripande dokumentet och de kopplade samverkansanvisningarna.  Allt blir samlat och alltid åtkomligt via internet på Skaraborgstillämpningens webbsida.

Det ger att förändringarna huvudsakligen är av layoutmässig karaktär, men i några fall har små justeringar av tidigare skrivningar gjorts. Främst där regionala rutindokument påverkar det delregionala arbetet, men också där erfarenheter visar på möjligheter att optimera samarbetet ytterligare. I några få fall har helt nya skrivningar tagits fram där detta efterfrågats från superkontaktombudsgruppen, exempelvis rutiner för bokning av avstämningsmöten med patient som vårdas på sjukhuset.

För att ge det övergripande dokumentet en tydlig legitimitet har AU Styrgrupp fattat beslut om den nya versionen. Övriga tillhörande samverkansanvisningar står Samordnad hälsa, vård och omsorg som beslutande för.

Nu pågår arbete med att publicera de nya dokumenten på Skaraborgstillämpningens webbsida samt förberedelser av ett gemensamt superkontaktombudsmöte som kommer hållas den 5 februari.

Superkontaktombuden kommer på mötet den 5 februari att få en presentation av de förändringar som gjorts och diskutera hur den nya strukturen och de nya formuleringarna uppfattas. Syftet är både att identifiera eventuella otydligheter samt säkra en gemensam tolkning av rutinerna. Publiceringen av den nya Skaraborgstillämpningen förväntas ske efter jul och nyårshelgen.

Profilbild av Krister Bergkvist

Krister Bergkvist

Processtöd/Ordf. SHVO
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer
Skaraborgs Sjukhus, Vårdsamverkansenhet
Profilbild av Annika Pettersson

Annika Pettersson

Processtöd SHVO
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer
Närhälsan, V9
Profilbild av Robin Ahlm

Robin Ahlm

Processtöd
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer
Skaraborgs kommunalförbund

Senast uppdaterad: 2023-04-24 09:10