Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Nytt om arbetet med handlingsplan för suicidprevention

Ett förslag till handlingsplan för suicidprevention i Västra Götaland har tagits fram gemensamt av Västra Götalandsregionen och VästKom. Hos Vårdsamverkan Skaraborg är Annette Holmberg är anställd ett år med syfte att stödja framtagandet av hållbara strukturer för suicidprevention. Malin Frisk är anställd samma period för att ge stöd till kommunerna.

Syftet med handlingsplanen är att med suicidpreventiva åtgärder minska antalet suicid och suicidförsök i Västra Götaland.

Förslaget har varit på remiss hos Västra Götalandsregionens verksamheter samt hos Västra Götalands kommuner. Vårdsamverkan Västra Götaland (VVG) samt det Politiska samrådsorganet (SRO) ställde sig under våren 2020 bakom handlingsplanen. På kommunsidan behandlas förslaget under hösten 2020 i VästKoms styrelse, hos kommunalförbunden och i samtliga kommuner i länet. På regionsidan fattade Hälso-och sjukvårdsstyrelsen beslut om handlingsplanen den 15 oktober 2020.

Handlingsplan för suicidprevention – uppdatering beslutsprocess och kontaktuppgifter - länsgemensam vårdsamverkan

Psykisk hälsa - delregional aktivitetsplan för Vårdsamverkan Skaraborg

Suicidprevention - blogg


Senast uppdaterad: 2023-04-24 09:09