Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Samverkanskompetens - en ledningsfråga

Som chef och ledare för en verksamhet där samverkan är en del i arbetet att göra nytta för den grupp individer som ni företräder, är försäkran om att rätt kompetens finns, en ledningsfråga. Det handlar inte bara om professionens kompetens utan också om förmåga och förutsättningar att lyckas med samverkan.

Samverkanskompetens En ledningsfråga - text som pdf

Samverkanskompetens

Samverkanskompetens i Skaraborg är ett arbete som inleddes hösten 2018 och är en del av arbetet med den regionala handlingsplanen för psykisk hälsa.

Syftet är att göra samverkan självklart och tryggt för medarbetarna att arbeta med. Den ska komma till nytta för den enskilde och våra gemensamma insatser ska vara kvalitativa och resurseffektiva.

Samverkan

Samverkan kan ses som ett organisatoriskt sätt att lösa utmanande uppgifter som den egna enheten inte klarar på egen hand. Samverkan kan också beskrivas som en form av systematiserande samarbete. 

För att samverkan ska fungera behövs styrning, struktur och samsyn. Dessa tre komponenter kan brytas ner i ett antal delområden som är grundläggande förutsättningar för god samverkan.

Några punkter som har särskild betydelse för en god samverkan är:

 • En ledning som prioriterar samverkan.
 • En tydlig arbetsstruktur med ansvarsfördelning, kontaktvägar och rutiner.
 • Stabila organisationer.
 • Kunskap om och respekt för varandras uppdrag och professionella kompetenser.
 • Gemensamma målgrupper och mål.
 • Gemensamma fora och rutiner för beslut.
 • Fokus på varje individs behov.
 • Kunskap om samverkan hos varje enhet som deltar.

Vårdsamverkan Skaraborg

Vårdsamverkan Skaraborg är en samverkansgrupp mellan Skaraborgs Sjukhus, Primärvården, Tandvården, Habilitering och hälsa och Kommunalförbundet Skaraborg. Den är en bärande struktur som utvecklats sen slutet av 1990-talet.

Syfte är att nå en effektiv vårdsamverkan i frågor som berör samtliga parter. Målet är att berörda vårdtagare och patienter skall uppleva vård- och omsorgsinsinsatserna som en helhet utan gränser.

Vårdsamverkan Skaraborg är en väl utvecklad organisation där regionens parter och kommunerna tillsammans bidrar till att bibehålla och vidareutveckla ett förtroendefullt samarbete kring gemensamma målgrupper. Tillsammans tar de ansvar för ett långsiktigt utvecklingsarbete och bidrar var för sig för att erforderliga resurser och kompetenser finns inom respektive ansvarsområde.

En viktig förutsättning i vårdsamverkans struktur är de lokala forumen som i det dagliga arbetet, närmast den enskilde, gör verklighet av den samverkan som vi vill och behöver uppnå för att nå våra mål.

Praktiska tips för samverkan

Genom en väl organiserad samverkan kan verksamheter använda sina resurser mer effektivt och lättare uppnå gemensamma mål. Struktur i det dagliga arbetet gör att samverkan kan bidra till ökad effektivitet och arbetstillfredsställelse.

Skapa samsyn kring mål och arbetssätt genom till exempel:

 • konkreta och mätbara mål
 • gemensam och avgränsad målgrupp
 • utbildning i samverkanskompetens
 • kunskap om varandras verksamhet, regelverk och ”verktygslådor”
 • gemensamma instruktioner för nyanställda
 • gemensamma planeringsdagar, studiebesök och fortbildning
 • kontinuerlig uppföljning och revidering av mål och arbetssätt.

Skapa smidighet och struktur genom till exempel:

 • samlokalisering, geografisk närhet eller regelbundna mötesdagar
 • gemensamma och dokumenterade rutiner för samverkan
 • kontinuerliga möten för information, diskussion, planering och beslut
 • utnyttja varandras ”verktygslådor” för individanpassning av insatser
 • flerpartsmöten för planering och uppföljning tillsammans med de aktuella individerna
 • gemensamma handlingsplaner för de aktuella individerna.

Styrning, struktur och samsyn ger samverkan!


Senast uppdaterad: 2024-07-05 08:29