Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

IAPS - Integrerat arbetssätt psykisk hälsa Skaraborg

Hösten 2017 tog Västra Götalandsregionen och VästKom fram en gemensam handlingsplan för psykisk hälsa 2018-2020. Handlingsplanen visar vägen för såväl regionala som kommunala förvaltningar i det fortsatta arbetet för invånarnas förutsättningar för god psykisk hälsa. Pengar har tillskjutits de delregionala vårdsamverkansområdena för att stimulera till fortsatt gemensamt arbete.

I Vårdsamverkan Skaraborg har de tre samverkansgrupperna, Barn & Unga, Vuxna Psykiatri & Missbruk samt Geriatriken, diskuterat hur man på bästa sätt kan använda de gemensamma medlen för att genomföra aktiviteter som stödjer handlingsplanen. Ett gemensamt förslag har tagits fram för att stärka förutsättningarna för integrerade arbetssätt mellan samverkande parter, för att på ett bättre sätt ge en upplevelse av helhet, effektivitet och professionalism när vi ger våra vård- och stödinsatser. Detta ska nå barn, unga, vuxna och äldre, både när vi arbetar proaktivt och reaktivt. 

Vårdsamverkans styrgrupp fattade under våren beslut om ett gemensamt finansierat projekt där en modell som utvecklar vårt gemensamma arbete och stärker vår kompetens för samverkan ska tas fram. 

På denna sida kan du följa hur detta arbete växer fram med dig som aktiv medspelare.

Varmt välkommen att höra av dig till projektledningen med dina synpunkter!


Senast uppdaterad: 2018-10-24 14:23