Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Uppdatering beslutsprocess för Överenskommelse om samverkan för barns och ungas hälsa

Den sammanslagna överenskommelsen "Samverkan för barns och ungas hälsa - överenskommelse mellan Västra Götalands kommuner och Västra Götalandsregionen" har varit uppe på Vårdsamverkan Västra Götaland (VVG) den 7 september och på det politiska samrådsorganet (SRO) den 18 september som har ställt sig bakom förslaget till överenskommelse och rekommenderar parterna att fatta beslut. Förslaget är att den ska gälla från den 1 januari 2021 och fram till dess överenskommelsen är beslutad av parterna gäller riktlinjer för Västbus.

Under 2018 pågick två olika uppdrag om att ta fram överenskommelser om barn och unga i Västra Götaland, i två parallella partsgemensamma arbetsgrupper. Den ena gällde ”Överenskommelse om Trygg och säker vård för barn och unga som vårdas utanför det egna hemmet” och den andra ”Västbus – Samverkan för barn och ungas bästa”.

I samband med beredningen av de båda förslagen blev det tydligt att beröringspunkterna mellan de båda uppdragen var många och att överenskommelserna skulle vinna på att slås samman till en.

Den sammanslagna överenskommelsen, "Samverkan för barns och ungas hälsa - överenskommelse mellan Västra Götalands kommuner och Västra Götalandsregionen", har framtagits av en arbetsgrupp med företrädare från Västra Götalands kommuner och Västra Götalandsregionen.

Ulrika Söderlund

Strateg
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Senast uppdaterad: 2020-11-16 13:49