Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Förslag att Västbus riktlinjer blir överenskommelse

Publicerad:

Ett förslag angående revideringarna av Västbus riktlinjer har varit på remiss. Tidplanen är att ett beslut om den nya överenskommelsen fattas under våren 2019.

Arbetsgruppen som sett över Västbus riktlinjer har kommit med förslag, som varit ute på remiss. En sammanställning av förslaget och synpunkterna presenterades på en konferens om Handlingsplan psykisk hälsa i Västra Götaland, den 17 januari. 

Syftet med revideringarna har varit att:

 • tydliggöra hur Västbus riktlinjer förhåller sig till andra avtal och överenskommelser
 • modernisera och anpassa skrivningarna till en praktisk verklighet 2018  samt
 • renodla innehållet

De större förändringarna i förslaget

 1. Riktlinjerna blir en Överenskommelse:
  Överenskommelse om att förskola/skola/gymnasium har samma möjlighet att kalla till en SIP som socialtjänst och vården har enligt lag
 2. Överenskommelsen föreslås bli ett komplement till Hälso- och sjukvårdsavtalet i Västra Götaland och till Överenskommelse om samarbete mellan västra Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götaland kring personer med psykisk funktionsnedsättning och personer med missbruk. Detta innebär att huvudmännens gemensamma system och organisation för att hantera avvikelser och tvister blir detsamma för alla målgrupper.

 3. Ändrad målgruppsbeskrivning:
  Barn och unga, 0-20 år, i behov av samordnade insatser och tvärprofessionell kompetens från kommun och Västra Götalandsregionen. Det innebär att ”Sammansatt psykisk/psykiatrisk och social problematik” är borta och ersatt med en bredare formulering.

 4. Revideringen av ”Västbus riktlinjer för familjehemsplacerade barn och unga” hanteras inom ett annat pågående uppdrag: Överenskommelsen om samarbete i fråga om ”Trygg och säker vård för barn och unga som vårdas utanför hemmet”.

 5. Arbetsgruppen föreslår att stödmaterialet ”Västbus råd och stöd för allsidig elevutredning – skolnivå” tas bort för att istället hanteras genom delregionala och lokala tillämpningar och förtydliganden.

Se bildspel från presentationen om förslaget till revidering av Västbus riktlinjer (power point)

Jessica Ek

Processledare

Ulrika Söderlund

Regionutvecklare VGR
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Publicerad: