Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Ledningsgrupp Herrljunga

Ledningsgrupp Herrljunga

Arbetet i den lokala ledningsgruppen sker utifrån ett problemorienterat och förbättringsinriktat arbetssätt och kan utgå från exempelvis patientberättelser, avvikelser och goda exempel. Kommunen är ansvarig för ordförandeskap och kallar till möte. Dialog kring förändringar i form av arbetssätt, lagstiftning eller andra förutsättningar som påverkar samarbetet bör ske kontinuerligt. Frågor som inte kan lösas på lokal nivå lyfts till Närvårdskontoret, som bedömer var frågan bäst bör hanteras. Lokala ledningsgrupper kan gå samman och skapa gemensamma arbetsgrupper

Sandra Säljö
Socialchef/ordförande
sandra.saljo@herrljunga.se

Annica Steneld
Bildningschef
annica.steneld@herrljunga.se

Jennie Turunen
Verksamhetschef socialt stöd
jennie.turunen@herrljunga.se

Susanne Johnsen
Verksamhetschef Vård och omsorg
susanne.johnsen@herrljunga.se

Christel Bergström
Verksamhetschef Individ- och familjeomsorgen
christel.bergstrom@herrljunga.se

Anna Wetterbrand
Verksamhetschef Elevhälsa/Rektor Särskolan
anna.wetterbrand@herrljunga.se

Helena Boman
Anhörigsamordnare
helena.boman1@herrljunga.se

Li Johansson Nyström
Folkhälsosamordnare
li.johansson-nystrom@herrljunga.se

Lenita Hägg
Vårdenhetschef Närhälsan
lenita.hagg@vgregion.se

Henrik Isaksson
Områdeschef Vårdval rehabilitering
henrik.isaksson@vgregion.se

Maria Eriksson 
Enhetschef, SÄS Borås
maria.lena.eriksson@vgregion.se

Gunlög Hedtjärn
Vårdenhetschef Barn- och ungdomspsykiatrin, SÄS Alingsås
gunlog.hedtjarn@vgregion.se

Linda Ödman 
Enhetschef Ungdomsmottagning
linda.odman@vgregion.se

Dana Gashinus
Klinikchef Folktandvården
dardana.gashinus@vgregion.se

Mariana Andersson
Kvalitetsstrateg/Sekreterare
mariana.andersson@herrljunga.se

Protokoll

2023
 

 

Mötesrutin

Till dagordningens anmälda ärenden ska bifogas underlag för att övriga deltagare
ska kunna förbereda sig innan mötet. Underlaget kan vara i form av information
eller en frågeställning


Senast uppdaterad: 2022-08-09 13:41