Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Ledningsgrupp Herrljunga

Ledningsgrupp Herrljunga

Arbetet i den lokala ledningsgruppen sker utifrån ett problemorienterat och förbättringsinriktat arbetssätt och kan utgå från exempelvis patientberättelser, avvikelser och goda exempel. Kommunen är ansvarig för ordförandeskap och kallar till möte. Dialog kring förändringar i form av arbetssätt, lagstiftning eller andra förutsättningar som påverkar samarbetet bör ske kontinuerligt. Frågor som inte kan lösas på lokal nivå lyfts till Närvårdskontoret, som bedömer var frågan bäst bör hanteras. Lokala ledningsgrupper kan gå samman och skapa gemensamma arbetsgrupper

Sandra Säljö
Socialchef 
sandra.saljo@admin.herrljunga.se

Annica Steneld
Bildningschef
annica.steneld@admin.herrljunga.se

Viveca Lundahl
Folkhälsosamordnare
viveca.lundahl@admin.herrljunga.se

Jennie Turunen
Verksamhetschef socialt stöd och tf verksamhetschef vård och omsorg, Herrljunga kommun
jennie.turunen@admin.herrljunga.se

Agneta Andersson
Vårdcentralschef Herrljunga vårdcentral
agneta.k.andersson@vgregion.se


Gunlög Hedtjärn
Vårdenhetschef barn- och ungdomspsykiatrin, SÄS Alingsås
gunlog.hedtjarn@vgregion.se

Henrik Isaksson
Områdeschef vårdval rehabilitering
henrik.isaksson@vgregion.se

Ingvor Svedjenäs
Enhetschef ungdomsmottagningen
ingvor.svedjenas@vgregion.se

Maria Eriksson 
Enhetschef, SÄS Borås
maria.lena.eriksson@vgregion.se

Marianne Fransson
Vårdenhetschef, psykiatrisk mottagning, SÄS
marianne.e.fransson@vgregion.se

 

Lisa Hårsmar
Klinikchef, Folktandvården, Herrljunga
lisa.harsmar@vgregion.se

Frans Stjerna
Elevhälsochef/rektor Särskola
frans.stjerna@admin.herrljunga.se

Mötesrutin

Till dagordningens anmälda ärenden ska bifogas underlag för att övriga deltagare
ska kunna förbereda sig innan mötet. Underlaget kan vara i form av information
eller en frågeställning


Senast uppdaterad: 2018-05-07 13:47