Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Ledningsgrupp Herrljunga

Ledningsgrupp Herrljunga

Arbetet i den lokala ledningsgruppen sker utifrån ett problemorienterat och förbättringsinriktat arbetssätt och kan utgå från exempelvis patientberättelser, avvikelser och goda exempel. Kommunen är ansvarig för ordförandeskap och kallar till möte. Dialog kring förändringar i form av arbetssätt, lagstiftning eller andra förutsättningar som påverkar samarbetet bör ske kontinuerligt. Frågor som inte kan lösas på lokal nivå lyfts till Närvårdskontoret, som bedömer var frågan bäst bör hanteras. Lokala ledningsgrupper kan gå samman och skapa gemensamma arbetsgrupper

Magnus Stenmark
Socialchef 
magnus.stenmark@admin.herrljunga.se

Bodil Jivegård
Bildningschef
bodil.jivegard@admin.herrljunga.se

Viveca Lundahl
Folkhälsosamordnare
viveca.lundahl@admin.herrljunga.se

Kajsa Murro Hagman
Vårdenhetschef psykiatrisk mottagning Vårgårda
kajsa.murro@vgregion.se

Agneta Andersson
Verksamhetschef Herrljunga vårdcentral
agneta.k.andersson@vgregion.se

Erik Bjurström
Verksamhetschef elevhälsa
erik.bjurstrom@admin.herrljunga.se

Gunlög Hedtjärn
Vårdenhetschef barn- och ungdomspsykiatrin, SÄS, BUP Alingsås
gunlog.hedtjarn@vgregion.se

Henrik Isaksson
Enhetschef rehabilitering
henrik.isaksson@vgregion.se

Ingvor Svedjenäs
Enhetschef ungdomsmottagningen Alingsås, Vårgårda, Herrljunga och Lerum

Eva-Britt Johansson
Medicinkliniken SÄS

 

Marianne Fransson
VUP SÄS


Aniko Andersson
Vård och omsorg

Christina Mattelin
Biståndsdchef

Jenny Turunen
IFO verkställighet

 

Mötesrutin

Till dagordningens anmälda ärenden ska bifogas underlag för att övriga deltagare
ska kunna förbereda sig innan mötet. Underlaget kan vara i form av information
eller en frågeställning


Senast uppdaterad: 2018-06-11 09:44