Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Ulricehamn

Fotograf: Caroline Andersson

Magnus Andersson

Ordförande ledningsgrupp Ulricehamn

Ulricehamns närvårdsområde

Närvårdsområde Ulricehamn är ett av tio Närvårdsområden i Södra Älvsborg.

Vilka samverkansparter finns?

I Närvårdsområde Ulricehamns samverkar kommunal vård, skola, omsorg och socialtjänst med utförare av regionens närsjukvård i form av vårdcentraler inom VG primärvård, övrig primärvård, specialiserad sjukvård på sjukhusnivå och habilitering..

Så här arbetar vi

Den lokala ledningsgruppen ansvarar för samverkan på lokal nivå. Avvikelsehantering, handlingsplaner, utvärdering och genomförandeplaner är exempel på arbetssätt för att komma till rätta med brister i vårdsamverkan

Ledningsgrupp Ulricehamn

Magnus Andersson , Ordförande, Socialchef Ulricehamns kommun
magnus.andersson1@ulricehamn.se

Carina Stavåsen, Vik MAS
Carina.stavasen@ulricehamn.se

Björn Bonnevier ,Verksamhetschef Hälsobrunnens vårdcentral
bjorn.bonnevier@ptj.se

Anna-Lena Ingelhag ,Verksamhetschef, Närhälsan Ulricehamn
anna-lena.ingelhag@vgregion.se

Kay Eriksson ,Barn- och ungdomspsykiatri, Södra Älvsborgs Sjukhus
kay.eriksson@vgregion.se

Britt Thorell , Folkhälsoplanerare, Ulricehamns kommun
britt.thorell@ulricehamn.se

Anna-Karin ASP, Verksamhetschef för Beställning och kvalitet,  Ulricehamns kommun
annakarin.aspberg@ulricehamn.se

Åsa Andergrand,Folktandvården
asa.andergrand@vgregion.se

Ann-Christin Eiframsson ,Verksamhetschef funktionsnedsättning, Ulricehamns kommun
ann-christin.efraimsson@ulricehamn.se

Carin Stangel t.f. Verksamhetschef Äldreomsorg, Ulricehamns kommun
carin.stangel@ulricehamn.se

Kristina Rosenberg ,Verksamhetschef individ och familjeomsorg, Ulricehamns kommun
kristina.rosenberg@ulricehamn.se

Malin Anell, Närhälsan Rehab
malin.anell@vgregion.se

Gülsen Özdenkos, Barn- och utbildningschef
gulsen.ozdenkos@ulricehamn.se

Malin Englund, vårdenhetschef ortopedi, Södra Älvsborgs Sjukhus
malin.englund@vgregion.se

Elena Exner, vårdenhetschef vuxenpsyk, Södra Älvsborgs Sjukhus
elena.exner@vgregion.se

Protokoll 2019

Titel

Senast uppdaterad: 2019-03-06 12:59