Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Ledningsgrupp Ulricehamn

Ulricehamns närvårdsområde

Närvårdsområde Ulricehamn är ett av åtta närvårdsområden inom Närvårdssamverkan Södra Älvsborg. Närvårdsområdena utgör grunden för vårdsamverkansarbetet.

Vilka samverkansparter finns?

I Närvårdssamverkansområde Ulricehamn samverkar kommunens skola, socialtjänst, vård- och omsorg med regionens primärvård, habilitering, tandvård och sjukhus.

Så här arbetar vi

I närvårdsområdet finns en lokal ledningsgrupp. Ledningsgruppen utvecklar och kvalitetsförbättrar samverkan genom exempelvis gemensamma handlingsplaner, genomförandeplaner och förbyggande av avvikelser. Den lokala ledningsgruppens ordförande ingår i Närvård Styrgrupp Södra Älvsborg. Den lokala ledningsgruppen ger ibland uppdrag till arbetsgrupper som kan vara tidsbegränsade eller en del av samverkans strukturen och rapporterar till den lokala ledningsgruppen. Brukarmedverkan är en viktig del i de lokala arbetsgruppernas arbete.

 

 

Magnus Andersson Neumann

Ordförande Ledningsgrupp

Ledningsgrupp Ulricehamn

Magnus Andersson Neumann
Ordförande, Socialchef Ulricehamns kommun
magnus.anderssonneumann@ulricehamn.se

Carina Stavåsen 
MAS, Ulricehamns kommun
Carina.stavasen@ulricehamn.se

Björn Bonnevier
Verksamhetschef, Hälsobrunnens vårdcentral
bjorn.bonnevier@ptj.se

Gordana Jakupovic
Enhetschef, Närhälsan Ulricehamn vårdcentral
gordana.jakupovic@vgregion.se

Ulrika Bramstång Bengtsson
Barn- och ungdomspsykiatri, Södra Älvsborgs Sjukhus
ulrika.bengtsson@vgregion.se

Anna-Karin Asp
Verksamhetschef för Beställning och kvalitet,  Ulricehamns kommun
annakarin.aspberg@ulricehamn.se

Åsa Andergrand
Folktandvården
asa.andergrand@vgregion.se

Ann-Christin Eiframsson
Verksamhetschef funktionsnedsättning, Ulricehamns kommun
ann-christin.efraimsson@ulricehamn.se

Nina Landström
Verksamhetschef Äldreomsorg, Ulricehamns kommun
nina.landstrom@ulricehamn.se

Kristina Rosenberg
Verksamhetschef individ och familjeomsorg, Ulricehamns kommun
kristina.rosenberg@ulricehamn.se

Malin Anell
Närhälsan Rehab
malin.anell@vgregion.se

Gülsen Özdenkos
Barn- och utbildningschef, Ulricehamn kommun
gulsen.ozdenkos@ulricehamn.se

Malin Englund
Vårdenhetschef ortopedi, Södra Älvsborgs Sjukhus
malin.englund@vgregion.se

Elena Exner
Vårdenhetschef vuxenpsyk, Södra Älvsborgs Sjukhus
elena.exner@vgregion.se

Felix Lekare
Folhälsostrateg, Ulricehamn kommun
felix.lekare@ulricehamn.se

Protokoll 2019

Titel

Protokoll 2020

 

 

 


Senast uppdaterad: 2020-02-06 13:13