Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Småbarnsteam kartlägger behov av tidiga insatser

Hanna Brunskog är barnsjuksköterska och projektledare. Foto: Bild och Media/Skaraborgs Sjukhus

Skaraborgs Sjukhus deltar i ett pilotprojekt som handlar om att tidigt upptäcka och ge insatser till barn med utvecklingsrelaterade funktionsavvikelser i förskoleålder 0-5 år. Modellen används i Skövde kommun och ska nu breddas för att omfatta hela Skaraborg.

Syftet med projektet är att förbättra möjligheterna till mer samlade insatser än det som erbjuds idag.

-Om barns svårigheter kan hanteras på rätt sätt tidigt skapar det bättre förutsättningar för både hälsa och utveckling under uppväxtåren. Det kan också antas ge möjligheter till bättre livskvalitet, minskad sjuklighet och positivt föräldraskap, säger projektledaren Hanna Brunskog, barnsjuksköterska vid barn- och ungdomsmedicin (BUM) Skaraborgs Sjukhus, som också ingår i projektet.

Tidig upptäckt - tidiga insatser

Pilotprojektet heter Tidig upptäckt- tidiga insatser Skaraborg Skövde. I projektet startas en samverkansform som heter Småbarnteam, där professioner från olika enheter medverkar för att göra en kartläggning av barnets styrkor och svårigheter. Här ingår representanter för, bland annat, barnhälsovård, Psykologmottagning Föräldraskap och Små barn, logopedmottagning, barn- och ungdomspsykiatri, specialpedagoger, förskola och socialtjänst. Projektägare är Samverkansgrupp barn och unga, Vårdsamverkan Skaraborg,

Ökad livskvalitet

-Istället för att slussas runt till olika vårdenheter leder den här samverkan till en sammanhållen vårdprocess. Vi ser hela barnet med familj och skapar goda förutsättningar för en bättre framtid med ökad livskvalitet för barnet och familjen i hemmet, på förskolan och i skolan, säger projektledaren Hanna Brunskog.

Bakgrunden till att projektet startades i Skaraborg var att det 2019 påtalades ett behov av tidig upptäckt av autismspektrumtillstånd, AST, eftersom en diagnos som ställs för sent leder till att de tidiga insatser som är viktiga för målgruppen blir försenade. Längre fram i processen framkom att alla barn 0-5 år med utvecklingsrelaterade svårigheter är i behov av tidigare upptäckt och insatser.

Samarbete över gränserna

Samarbete över gränserna är det bästa för barnet och i denna samarbetsform blir det en kompetenshöjning och stöttning mellan professioner som kan ge god och samlad vård. Det minskar även dubbelarbete och skapar kontakter, säger Hanna Brunskog.

Modellen är framtagen i södra Älvsborg och har nu gått från projekt till implementering där. I Skaraborg har den anpassats efter lokala förutsättningar, först i Skövde tillsammans med fyra barnavårdscentraler, och före årsskiftet togs beslut i östra hälso- och sjukvårdsnämnden om ytterligare medel att fortsätta och även bredda projektet. Till en början till hela Skövde samt Töreboda Mariestad och Gullspång och i förlängningen hela Skaraborg.  Regionala Barnuppdraget är processtöd i projektet och skapar nätverk för att utveckla modellen regionalt.

Fakta

Utvecklingsrelaterade funktionsavvikelser är en term som inkluderar barn med autism, men också andra närliggande diagnoser såsom, till exempel, intellektuell funktionsnedsättning, språkstörning, koncentrations- och uppmärksamhetsstörning med mera. Det kan exempelvis yttra sig som språklig försening, motoriska svårigheter, samspelssvårigheter, impulsivitet och kraftiga utbrott, känslighet för sinnesintryck.


Senast uppdaterad: 2023-02-23 08:34