Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Helgbemanning - påminnelse inför jul & nyår

Sedan tidigare finns Beslut om helgbemanning under 2020 för att säkerställa utskrivningsprocessen från sjukhus, som antagits av styrgruppen för Vårdsamverkan Skaraborg. Vi påminner om detta inför jul och nyår!

Följande beslut fastställdes 2020-04-15 av AU för styrgrupp vårdsamverkan:

Beslut om helgbemanning under 2020 för att säkerställa utskrivningsprocessen från sjukhus (reviderat dokument)

Bakgrund

För att följa lagens intention kring in- och utskrivningsprocessen har styrgrupp vårdsamverkan varje år tagit ställning till att bemanna helger längre än två dygn med professioner som annars enbart tjänstgör vardagar.

Syftet med helgbemanning är att säkerställa att patientens övergång från slutenvård till öppenvård är trygg och säker och att patienten inte behöver kvarstanna på sjukhuset när behovet upphört.

Fördjupad beskrivning av ärendet

Beslutet har beretts av AU för styrgrupp vårdsamverkan. Målet är ett långsiktigt beslut som ger vården och omsorgen möjlighet att organisera helgbemanning. AU bedömer att ordinarie bemanning är tillräcklig upp till och med tre helgdagar men pågående pandemi har dock lett till ett mer omfattande beslut.

Helgbemanning omfattar vårdgivare och professioner som normalt ingår i den in- och utskrivningsprocess som sker vardagar, dagtid. Vårdval rehab har inget uppdrag att bemanna helgdagar enligt Krav och kvalitetsbok vårdval rehab 2020. Vid behov av hjälpmedel vid utskrivning skickas dessa med från sjukhuset. Vårdval rehab följer upp inkomna ärenden i SAMSA direkt nästkommande vardag.

Beslut

AU Styrgrupp Vårdsamverkan har beslutat följande:

Julhelgen 24 dec. – 27 dec.
Helgbemanning: Lördag 26 dec. kl. 13.00 -15.00

Nyårshelg 3 dec. – 3 jan.
Helgbemanning: Lördag 2 jan. kl. 13.00 -15.00

Genomförande av beslut

Respektive vårdgivare ansvarar för att följa beslutad helgbemanning.


Senast uppdaterad: 2023-04-24 09:10