Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Ledningsgrupp Tranemo

Ledningsgrupp Tranemo

Arbetet i den lokala ledningsruppen sker utifrån ett problemorienterat och förbättringsinriktat arbetssätt och kan utgå från exempelvis patientberättelser, avvikelser och goda exempel. Kommunen är ansvarig för ordförandeskap och kallar till möte. Dialog kring förändringar i form av arbetssätt, lagstiftning eller andra förutsättningar som påverkar samarbetet bör ske kontinuerligt. Frågor som inte kan lösas på lokal nivå lyfts till  Närvårdskontoret, som bedömer var frågan bäst bör hanteras. Lokala ledningsgrupper kan gå samman och skapa gemensamma arbetsgrupper.

Representanter

Sebastian Nydén, ordförande
Tranemo kommun
sebastian.nyden@tranemo.se

Ann-Marie Nors
MAS, Tranemo kommun
ann-marie.nors@tranemo.se

Karin Eliasson
Folkhälsostrateg,Tranemo kommun
karin.eliasson@tranemo.se

Vakant
Myndighet, Tranemo kommun 

Anna Wahlström
Tranemo kommun
anna.wahlstrom@tranemo.se 

Thomas Åhman
 Skola, barn och unga, Tranemo kommun
thomas.aman@tranemo.se

Sonja Nilsson
Närhälsan, Tranemo vårdcentral
sonja.nilsson@vgregion.se

Malin Nordahl
Neuro-rehabkliniken, SÄS
malin.nordahl@vgregion.se

Kay Eriksson
BUP SÄS
kay.eriksson@vgregion.se

Ulrik Edvinsson
Tranehälsan
ulrik.edvinsson@tranehalsan.se

Karin Andrén,
 Ungdomsmottagningen, Närhälsan
karin.andren@vgregion.se

Nicoline Aspegren
Ungdomsmottagningen, Närhälsan
nicoline.aspegren@vgregion.se

Ingvar Dimberg
Folktandvården, Tranemo
ingvar.dimberg@vgregion.se

Lars-Magnus Hallsten
VUP, SÄS
lars-magnus.hallsten@vgregion.se

Pia Hendberg
Rehab, Närhälsan
pia.hendberg@vgregion.se

Gudrun Karlsson
Elevhälsan, Tranemo kommun


Senast uppdaterad: 2018-12-12 08:51