Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Ledningsgrupp Tranemo

Ledningsgrupp Tranemo

Arbetet i den lokala ledningsruppen sker utifrån ett problemorienterat och förbättringsinriktat arbetssätt och kan utgå från exempelvis patientberättelser, avvikelser och goda exempel. Kommunen är ansvarig för ordförandeskap och kallar till möte. Dialog kring förändringar i form av arbetssätt, lagstiftning eller andra förutsättningar som påverkar samarbetet bör ske kontinuerligt. Frågor som inte kan lösas på lokal nivå lyfts till  Närvårdskontoret, som bedömer var frågan bäst bör hanteras. Lokala ledningsgrupper kan gå samman och skapa gemensamma arbetsgrupper.

Representanter

Angela Madsen Jonsson, ordförande
Sektionschef Omsorgssektionen, Tranemo kommun
angela.madsenjonsson@tranemo.se

Marie Axelsson
T.f. Verksamhetschef, vård och omsorg, Tranemo kommun
marie.axelsson@tranemo.se


Ann-Marie Nors
MAS, Tranemo kommun
ann-marie.nors@tranemo.se

Julia Eriksson
Folkhälsostrateg,Tranemo kommun
julia.eriksson@tranemo.se

Petronella Billing
Myndighet, Tranemo kommun
petronella.billing@tranemo.se
 
Julio Garcia Atterström
Lärande chef, Lärandesektionen, Tranemo kommun
julio.garcia.atterstrom@tranemo.se

 

Carina Krantz
Närhälsan, Tranemo vårdcentral
carina.krantz@vgregion.se

Malin Nordahl
Södra Älvsborgs Sjukhus
malin.nordahl@vgregion.se

Andreas Snygg
Psykiatrin, SÄS
andreas.snygg@vgregion.se

Ulrik Edvinsson
Tranehälsan
ulrik.edvinsson@tranehalsan.se

Åsa Gärdelöv
Ungdomsmottagningen, Närhälsan
asa.gardelov@vgregion.se

Jannike Rosengren
Folktandvården, Tranemo
jannike.rosengren@vgregion.se

Pia Hendberg
Rehab, Närhälsan
pia.hendberg@vgregion.se

Helena Karlsson
Barn- och elevhälsochef, Tranemo kommun
helena.karlsson@tranemo.se

Protokoll


Senast uppdaterad: 2023-01-30 14:34