Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Aktuella utbildningar i SIP och Samverkanskompetens

Vårdsamverkan Skaraborg erbjuder både grund- och fördjupningsutbildning i SIP-processen. Här finns mer information om tillgängliga utbildningar.

Utbildningarna genomförs av Vårdsamverkan Skaraborgs anställda koordinatorer med uppdrag för SIP, Emmelie Alvarsson och Helene Öberg Brodén. Utbildningarna genomförs på två nivåer, grund och en fördjupning, där den senare sker fysiskt i lokal kontext.

Digital grundutbildning i SIP-processen

Utbildning i SIP processens olika steg och styrande lagar och riktlinjer.

Riktar sig till medarbetare som inte har någon eller endast liten erfarenhet av SIP-processen, exempelvis nyanställd eller nyutbildad.

Utbildningen sker digitalt i lärportalen, tar cirka en timma men kan delas upp i flera sessioner om 5-10 min per tillfälle. Du hittar utbildningen via denna länk: SIP-processen Skaraborg.

Behöver du hjälp att komma in i lärportalen finns mer instruktioner i nästa ruta här under.

Ofta är det lättast att logga in i Lärportalen först och söka upp utbildningen därefter. Inloggningsförfarandet skiljer beroende på vilken slags verksamhet du är anställd inom, se nedan.

Länk till Lärportalen: https://larportalen.vgregion.se/login/

VGR-anställd

Logga in via knappen Logga in med VGR ID på vänster sida.

Anställd vid privat vårdvalsenhet

Logga in med VGR ID och lösenord på höger sida.

  • Har du aldrig varit inloggad i lärportalen tidigare begärs tillfälligt lösenord via detta webbformulär
  • Vet du inte ditt VGR ID – Fråga din chef eller kontakta Service desk
  • Har du tidigare varit inloggad med glömt bort ditt lösenord – Kontakta vgr.larportal@vgregion.se

Kommunanställd

  • Har du aldrig varit inloggad i lärportalen tidigare klickar du på knappen Skapa konto och följer instruktionen
  • Har du varit inloggad tidigare men glömt ditt lösenord klickar du på Glömt användarnamn eller lösenord

SIP och Samverkanskompetens - Fördjupningsutbildning

Föreläsning och dialog kring SIP och samverkanskompetens och de utmaningar verksamheten upplever i det dagliga arbetet. Fördjupning av SIP processen genom fallbeskrivning och praktisk genomgång av dokumentationsmallar.

Riktar sig till medarbetare som har grundkunskaper om och erfarenhet av arbete med SIP-processen och nu vill vidareutveckla sitt arbete med SIP. Utbildningen genomförs i lokala partsammansatta grupper i respektive kommun. 

Utbildningarna genomförs fysiskt för att möjliggöra så mycket dialog och erfarenhetsutbyte som möjligt.

Anmälan

Kontakta oss för dialog och planering om du ser behov av en fördjupningsutbildning i din verksamhet.

Andra utbildningar?

Vid behov genomförs också specifika riktade utbildningsinsatser som anpassas till aktuell målgrupp. Exempelvis kan det vara om en särskild del av processen upplevs svår, eller om det i någon verksamhet finns ett stort behov av grundutbildning. Har din verksamhet behov av en sådan riktad utbildning?

Ta kontakt med oss för en dialog om vad som kan passa.

SIP i IT-tjänsten SAMSA

Utbildningarna fokuserar ej på användning av IT-tjänsten SAMSA. Särskilt utbildningsmaterial med inriktning mot IT-tjänsten är under framtagande och kan förhoppningsvis lanseras under våren.

I väntan på detta finns lathundar på SAMSAs hemsida.

Emmelie Alvarsson

Koordinator Barn & Unga
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Helene Öberg Brodén

Koordinator SIP/Samverkanskompetens
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Senast uppdaterad: 2024-02-15 08:46