Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Projekt Samsjuklighet har startat

I november startade projekt Samsjuklighet. Projektet syftar till att utforska hur våra organisationer möter personer med psykisk ohälsa och skadligt bruk eller beroende.

Finns behov av förbättringar eller klargöranden? Kan vi utveckla vårt samarbete? Kan vi arbeta mer personcentrerat? Samsjuklighetsutredningens förslag förväntas leda till beslut. Projektdirektivet anger dock att behov ska belysas och insatser föreslås oavsett beslut fattas eller ej.

Projektet är ettårigt och kan eventuellt förlängas med ytterligare ett år. Det finansieras av statsbidrag kopplade till regional Handlingsplan psykisk hälsa och Skaraborgs Aktivitetsplan.

Kontakta gärna den partssammansatta projektgruppen genom; Adam Carlbo, enhetschef på beroendeenheten SkaS, Monica Engström, enhetschef öppenvårdspsykiatri och Kerstin Söderlund, Skaraborgs Kommunalförbund. Samtliga ägnar delar av sina tjänster till projektet. 

Adam Carlbo, VGR,  Kerstin Söderlund, Skaraborgs Kommunalförbund, Monica Engström, VGR

Adam Carlbo, VGR, Kerstin Söderlund, Skaraborgs Kommunalförbund, Monica Engström, VGR


Senast uppdaterad: 2023-11-10 13:37