Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Välkommen till Vårdsamverkan Västra Götaland

Den 13 juni är det premiär för den nya länsgemensamma webbplatsen, Vårdsamverkan i Västra Götaland. Webbsidan har skapats för att främja vårdsamverkansarbetet i hela länet. Vårdsamverkan Skaraborgs webbsida har därmed flyttats över och den gamla Skaraborgssidan har stängts.

Ny webbplats för Vårdsamverkan Skaraborg

Den 13 juni är det premiär för den nya länsgemensamma webbplatsen, Vårdsamverkan i Västra Götaland. Webbsidan har skapats för att främja vårdsamverkansarbetet i hela länet. Vårdsamverkan Skaraborgs webbsida har därmed flyttats över och den gamla Skaraborgssidan har stängts.

På den nya, länsgemensamma, webbplatsen samlas samtliga webbsidor för delregionala vårdsamverkansgrupper, som nu kan nås via länkar direkt från startsidan. Information som idag finns på VästKoms hemsida och på Vårdgivarwebben har flyttats in. Likaså har avtal, överenskommelser och styrande dokument samlats på den gemensamma webben för att göra det lättare att hitta information, blanketter, mallar med mera. Här finns också nyheter av intresse för samverkansarbetet.

Titta gärna in på Vårdsamverkan i Västra Götaland: www.vardsamverkan.se 
Direktlänk till Vårdsamverkan Skaraborg: www.vardsamverkan.se/skaraborg

Dokument från Vårdsamverkan Skaraborg

I första ske­det har prioriterade dokument från Vårdsamverkan Skaraborgs webbsida flyttats över. Arbetet har skett i samverkan med respektive samverkansgrupp, oftast gruppens person för processtöd. Övriga uppgifter och dokument, som fortfarande är aktuella, flyttas över till den nya webben efter hand i fortsatt samverkan med grupperna. 

Om någon grupp saknar dokument som det är extra viktigt att flytta över till den nya webben omgående, kontakta Inger Bergman via e-post: inger.bergman@vgregion.se senast 27 juni. Därefter kan du vid behov söka den gamla vårdsamverkanswebben via: http://webbarkivet.vgregion.se/

En ny webb för bättre stöd i samverkansarbetet

Den nya webbplatsen ska, liksom den tidigare, vara till nytta för vårdpersonal som behöver samverka med andra parter inom vård och omsorg och för dem som arbetar med samverkan i styrgrupper, samverkans­grupper, samverkansprojekt med mera. Verksamheter som berörs inom regionen är, som tidigare, sjukhus, primärvård, tandvård, rehab och för kommunerna: hemsjukvård och socialtjänst, äldrevård och elevhälsa.

Länsgemensamma dokument och avtal samlade

Den länsgemensamma informationen på webbplatsen handlar om organisationen för samverkan och om de områden där samverkan pågår. Här finns Hälso- och sjukvårdsavtalet med underavtal och den nya överens­kommelsen och riktlinjen för samverkan vid in- och utskrivning från sluten vård och mycket mer. 

Kontakt för mer information

Nils-Gunnar Främberg beredningsansvarig Vårdsamverkan
E-post nils.gunnar.framberg@vgregion.se

Mia Gustavsson, beredningsansvarig Vårdsamverkan Skaraborg för Skaraborgs Sjukhus
E-post eva-marie.gustafsson@vgregion.se


Senast uppdaterad: 2023-04-24 09:02