Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Planerad forskning inom FoU-Skaraborg med Högskolan Skövde samt CHI, Chalmers tekniska högskola

Högskolan i Skövde

Titel: Mobil Närvård i Hemmet i Skaraborg

Ansvarig forskare: Projektet kommer att ledas av Catharina Gillsjö som tillsammans med Jenny Hallgren ansvarar för projektets genomförande.

Mobil Närvård i Hemmet i Skaraborg 
Projektet har blivit beviljat 2,8 miljoner kronor under en period av tre år från stiftelsen Kamprad. En doktorand kommer att anställas vid Högskolan i Skövde för att delta i genomförandet av projektet. Projektet består av fem delstudier och det övergripande syftet är att utifrån ett patient- och närstående perspektiv beskriva erfarenheter av vårdmodellen mobil hemsjukvårdsläkare i hemmet samt delaktighet i utformning och utveckling av vården. Vidare är syftet att beskriva patienters och närståendes behov av stöd i dagligt liv för att främja och upprätthålla patienters hälsa och välbefinnande samt hemkänsla. Studiens design är upprättad av forskare från Högskolan i Skövde i samarbete med Vårdsamverkan Skaraborg och processledare för vårdmodellen Mobil närvård Skaraborg. Studien genomförs i nära samarbete mellan forskare och Vårdsamverkan Skaraborg. Datainsamling sker genom intervjuer och enkäter.

CHI, Chalmers tekniska högskola

Titel: Mobil närvård på olika nivåer: Interorganisatoriskt samarbete från ett kommunalt perspektiv

Ansvarig forskare: Erik Eriksson, CHI, Chalmers tekniska högskola

Syftet med studien är att utforska möjliggörande och försvårande mekanismer för samarbete mellan organisationer och professioner. Huvudfokus är på mikronivån och samarbetet mellan personal som är i direkt kontakt med patient och närstående. Särskilt studeras samarbetet från de kommunanställdas perspektiv, en grupp som inom ramen för mobil närvård ännu inte hörts tillräckligt. För att förstå förutsättningarna på mikronivå planeras också intervjuer med ledande kommuntjänstemän om det övergripande samarbetet mellan kommuner inom mobil närvård.

 

FoU Skaraborg 
2019-05-15
jeanette.andersson@skaraborg.se

 


Senast uppdaterad: 2023-04-24 09:03