Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

LVM - nytt gemensamt inriktningdokument för Skaraborg

En brett representerad arbetsgrupp har arbetat fram ett inriktningsdokument för LVM i Skaraborg, som nu har beslutats av Styrgruppen för Vårdsamverkan i Skaraborg.

Syftet med det gemensamma inkritningdokumentet för LVM i Skaraborg är att underlätta samarbete i den handläggning som sker i samband med ett tvångsomhändertagande av en person som till följd av ett fortgående missbruk av alkohol, narkotika eller flyktiga lösningsmedel anses vara i behov av vård för att komma ifrån sitt missbruk.

Bakgrunden till att dokumentet tagits fram är att när ”Vägledning och stöd vid psykisk funktionsnedsättning och missbruk/beroende vuxna” reviderades 2018 uppmärksammandes att det fanns oenigheter avseende hur vissa delar av Lagen (1988) om vård av missbrukare i vissa fall - LVM skulle efterlevas. Denna oenighet skapade missförstånd och samarbetssvårigheter mellan i första hand kommun och psykiatri, men även i förhållande till Polisen, Kriminalvårdens Transportenhet och Statens Institutionsstyrelse.

Du hittar inriktningsdokumentet både via separat länk och som bilaga i Vägledningen:

Kerstin Söderlund

Skaraborgs Kommunalförbund

Senast uppdaterad: 2023-04-24 09:04