Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Årsrapport 2020 vuxna psykisk hälsa, missbruk/beroende

I årsrapport VBMP 2020 kan du ta del av vad Vårdsamverkan Skaraborg arbetat med under året när det gäller arbete för vuxna med psykisk ohälsa eller missbruk/beroende.

VPMB årsrapport 2020

Trots pandemin, som inneburit påfrestningar för samtliga huvudmän, har utvecklingsarbete bedrivits. Bland annat har processer med samsjuklighet och suicidprevention påbörjats och förväntas bidra till samverkan som gynnar den enskilda. Deltagandet vid möten för Samverkansgrupp Vuxna Psykisk hälsa, missbruk/beroende (VPMB) har varit gott. Trepartsgrupper har meddelat svårigheter att prioritera tid för möten men även här har utvecklingsarbete bedrivits. Trepartskonferensen 2020 ställdes dock in.

Under året har följande dokument som ska underlätta samverkan mellan parterna reviderats: Rutin för bedömning av kostnadsfördelning, Inriktningsdokument LVM och Vägledningen.

Under 2021 går arbetet vidare med prioriterade frågor som samsjuklighet, suicidprevention, att utveckla sådan samverkan som skapar nytta och att genom dialoger och avvikelser identifiera svårigheter i samverkan.

Samverkansgrupp Vuxna Psykisk hälsa och missbruk/beroende (inkl kontaktuppgifter)


Senast uppdaterad: 2023-04-24 09:08