Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Delprojekt: Förebyggande team

Förebyggande team är ett team som riktar sig till äldre kommuninnevånare som inte tidigare haft regelbunden kontakt med sjukvård/vård och omsorg. Förebyggande team är ett pilotprojekt i samverkan mellan Töreboda kommun, Närhälsan vårdcentral och rehabmottagning i Töreboda. 

Teamet består av sjuksköterska från Närhälsans vårdcentral, biståndshandläggare från kommunen och arbetsterapeut från Närhälsans rehabmottagning. Individerna uppmärksammas genom en riskbedömning i samband med en tidig kontakt med sjukvården eller kommunen. Om risker identifieras tas kontakt med teamet som gör en bedömning om individen kan vara aktuell för teamets insatser. Ett besök i hemmet görs och kartläggning av behov samt SIP görs. Genom råd och stöd ges individerna möjlighet att stärka sina egna resurser för att bibehålla hälsa och självständighet och enklare klara sin vardag. Insatserna kan bestå i att hjälpmedel provas ut, råd om medicinering, information om aktiviteter, hjälp med kontakter, förebyggande insatser, rådgivning om fysisk aktivitet eller stöd i hemmet. 


Senast uppdaterad: 2021-12-17 17:51