Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Tillämpningsanvisningar om samverkan för barns och ungas hälsa

Tillämpningsanvisningarna syftar till att underlätta för verksamheterna att samverka kring barn och unga, där så behövs. Inga barn och ungdomar ska falla mellan stolarna.

Överenskommelse samverkan barns och ungas hälsa i Västra Götaland har tecknats mellan länets 49 kommuner och Västra Götalands-regionen.

Temagrupp Barn och unga har tillsammans med en stor arbetsgrupp arbetat fram Tillämpningsanvisningar i Göteborgsområdet för att konkretisera mål och uppdrag i överenskommelsen, som ett stöd till både chefer och medarbetare i alla verksamheter som möter barn och unga.

Tillämpningsanvisningar i Göteborgsområdet för Överenskommelse om Samverkan för barns och ungas hälsa 

VästBus tidigare riktlinjer är ersatt av en ny överenskommelse om samverkan för barns och ungas hälsa tillsammans med riktlinjen för samordnad individuell plan (SIP) för kommunerna i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen.

Västbus blir Tillämningsanvisningarna

Samverkan för barns och ungas hälsa – överenskommelse mellan Västra Götalands kommuner och Västra Götalandsregionen

Riktlinje för Samordnad individuell plan för kommunerna i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen

Överenskommelsen om samverkan för barns och ungas hälsa gäller från 1 januari 2021. Den ska främja och tydliggöra struktur och ansvar för samverkan och gäller alla barn och unga till och med 20 år som behöver samordnade insatser. SIP-riktlinjen kompletterar överenskommelsen när det gäller samverkan på individnivå.

Uppdrag från Temagrupp Barn och unga

För att implementera de nya styrdokumenten för samverkan kring barns och ungas hälsa som ersätter Västbus riktlinjer, tillsatte Temagrupp barn och unga inför år 2021 en arbetsgrupp för att ta fram delregionala anvisningar för Överenskommelsen om samverkan för barns och ungas hälsa. 

Temagruppen gav en delregional samordnare ansvar att leda denna arbetsgrupp med bred representation från både verksamheter och brukarorganisationer som möter barn och unga.

Arbetsgruppen arbetade fram Tillämpningsanvisningar i Göteborgsområdet för samverkan kring barns och ungas hälsa med syfte att förankra och konkretisera Överenskommelsen, vara ett stöd i implementeringen, och undanröja ev. hinder som kan uppkomma när Västbusbegreppet försvinner och ersätts av SIP för barn och unga. Arbetsgruppen kom att kallas SamBuh – samverkan för barns och ungas hälsa.

SamBuh arbetsgrupp träffades med täta intervall under år 2021 för att diskutera och konkretisera vad tillämpningsanvisningarna för Göteborgsområdet ska innehålla. Deltagarna har fört med sig verksamheters och brukarorganisationers erfarenheter och behov av förtydliganden. Arbetet har skördat många kloka viktiga tankar och arbetsgruppen har uppnått samsyn i komplexa frågor.

Se uppdragshandling för Delregional samordnare för implementering av överenskommelsen och för arbetsgrupp Sambuh nedan. Deltagare i arbetsgruppen hittar du på sida 4 i Tillämpningsanvisningarna. 

Uppdragshandling Implementering av Överenskommelse om samverkan för barns och ungas hälsa, uppdragshandling för delregional samordnare

Uppdragshandling för arbetsgrupp SamBuh

Releasen för tillämpningsanvisningarna


Presentation Release av Tillämningsanvisningarna (2021-12-10)

Spridningskonferenser

Temagrupp Barn och unga har anordnat ett antal spridningskonferenser med dialoger för att sprida kunskapen om Tillämpningsanvisningarna och samverka kring innehållet, utifrån tillämpningsanvisningarnas fyra avsnitt: Ledningsstruktur för samverkan, Tidiga insatser, Delaktighet samt Barn och unga i samhällsvård.

Ta del av de hittills genomförda spridningskonferenserna via sidorna nedan.

 1. Digital spridningskonferens med fokus på Ledningsstruktur för samverkan
  Presentation från Temagrupp Barn och ungas Spridningskonferens 13 maj 2022
 2. Fysisk spridningskonferens med fokus på Tidiga insatser
  Spridningskonferens 7 oktober 2022 
 3. Digital spridningskonferens med fokus på Delaktighet
  Spridningskonferens 31 mars 2023
 4. Fysisk spridningskonferens med fokus på Delaktighet 
  Spridningskonferens 12 maj 2023
 5. Inspelad digital spridningskonferens med fokus Barn och unga placerade i samhällsvård – Heldagskonferens 26 oktober. 
  Spridningskonferens och dialog 26 oktober 2023
  OBS! Inklusive inspelning.

Frida Palm

Utvecklingsledare och delregional SIP-koordinator
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Lena Ekeroth

Processledare Temagrupp Barn och unga
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer
Senast uppdaterad: 2023-05-03 09:29