Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Spridningskonferens 12 maj 2023

Vilken konferens det blev! Tusen tack till alla er som denna soliga fredag på Möllan i Mölndal bidrog till goda samtal med intressanta och utvecklande frågor, reflektioner och tips för att göra barn mer delaktiga!

“Fin dag, fina samtal och bra möjlighet till samverkan!”

“Många goda idéer som vi har, har vi redan samverkansstrukturer för som vi inte använder”.

Syfte och innehåll

Syftet med konferensen var att samverka och i dialog utveckla arbetet med att göra barn och unga delaktiga. Temagrupp Barn och unga vill sprida Tillämpningsanvisningarna i Göteborgsområdet gällande barns och ungas hälsa som ett stöd i arbetet.

Dagens två konferencierer Alex Hirschi, ordförande för Temagrupp Barn och unga, och Annika Lindström från Autism Göteborg, representant i Temagrupp Barn och ungas referensgrupp för delaktighet, ledde oss igenom en fullspäckad agenda. Konferensen innehöll flera spännande föreläsningar, gemensamma frågestunder, dialog och mingel mellan deltagare och även ett bokbord! Diskussionerna var innehållsrika, inte minst under lunchtid då deltagare tog med sig salladslådorna ut och fortsatte samtalet i den värmande majsolen.

Introduktion

Processledarna Lena Ekeroth och Frida Palm redogjorde för sammanhanget, lagen om barnkonventionen, Tillämpningsanvisningarna samt SIP som verktyg.

Spridningskonferens 2023-05-25 – Presentation inkl deltagares reflektioner över dagen

”Jobba stort på att få till fler SIP-möten innan det är kris”

”Tillämpningsanvisningarna tar vi med oss och är användbara och pedagogiska”.

”Barnrättskvart [det vill säga prata om barnrätt i 15 min] på ledningsmöten - vi tar upp frågor och tankar från ett barnrättsperspektiv. Bra sätt att hålla barnrättsperspektivet i siktet. En roterande ”barnrättsvärd” – en person som upprätthåller barnens perspektiv i mötet (det vill säga man turas om att vara den som bara håller fokus på barnrätt under alla möten).

Samtal utifrån barnens egna perspektiv på delaktighet

Johanna Azar från Maskrosbarn och Annika Lindström från Autism Göteborg höll i ett samtal tillsammans med konferensdeltagarna utifrån barnens egna perspektiv på delaktighet. Maskrosbarn visade en film där barn beskriver hur viktiga vuxna är för dem, se länk i bildspel nedan. Bra vuxna är enligt barnen snälla, ärliga och får barnen att känna sig välkomna. En enkel sak som att erbjuda ett glas saft och att skapa en ”barnvänlig” trevlig miljö gör stor skillnad. Barn med Autism behöver förutsägbarhet - vi måste berätta vad som händer i varje steg under processen, till exempel vilka som ska vara med på ett SIP-möte. Utan tillit inga svar. Tillit tar tid, byggs gemensamt. Vi behöver visa att vi ser barnen.

Spridningskonferens 2023-05-25 – Samtal om delaktighet utifrån barnens perspektiv mellan Autism Göteborg och Maskrosbarn

”Fråga barnen hur de vill bli bemötta till exempel vid frånvaro”

”Bättre samverkan mellan huvudmän och verksamheter i akuta situationer. Våra rutiner främjar inte alltid barnets bästa och tilliten till vuxna.”

”Kommunicera mera. Både med barn och mellan verksamheter. Både barn och vuxna behöver veta vad som händer i en process.”

Språklig sårbarhet och bildstöd

Ebba Almsenius, logoped i Härryda kommun, inspirerade oss med samtalsmatta och andra konkreta kommunikationsstödjande redskap för att göra barn delaktiga i praktiken. Ebba problematiserade kommunikation och beskrev att frågor är komplext och att berätta är komplext. Bildstöd kan göra berättandet lättare att hantera och språket blir mer begripligt för barnen. Många föräldrar är också hjälpta av bildstöd. Många deltagare diskuterade och reflekterade kring begreppet språklig sårbarhet, som Ebba lyfte under sitt föredrag. Se bild och även bildspel nedan.

Spridningskonferens 2023-05-25 – Ebba Almsenius Barns delaktighet – Kommunikationsstödjande strategier

”Bra tips att sitta snett emot/bredvid för att öka den språkliga förmågan och förståelsen.”

”Den språkliga sårbarheten – ta för vana att stämma av vad som blivit sagt i rummet: har informationen gått fram? Har vi samma förståelse?”

”Samtalsmatta var bra inslag. Vi behöver mer stöd och kunskap om hur vi kan prata med barn som har NPF. Hur samtalar vi med barn genom kommunikativt stöd – bildstöd, samtalsmatta. Kommer berätta om detta på arbetsplatsen. Även för barn som inte har diagnoser.”

Börja med Barnen!

Peter Almgren, särskild utredare och barnläkare berättade om den statliga utredningen Börja med barnen! En sammanhållen god och nära vård för barn och unga. Utredningen föreslår dels ett hälsovårdsprogram som gäller alla barn under hela uppväxten, dels sex steg för ett bättre stöd till barn och unga med psykisk ohälsa. Flera lagförslag är på väg att utformas utifrån utredningen. En viktig del i utredningsarbetet var att göra barn delaktiga. Seiran Alipour, kurator på BRIS berättade hur metoden Expertgrupp barn användes i utredningsarbetet. Metoden är barnrättssäkrad där det viktigaste är förflyttningen från att jobba för barn till att jobba tillsammans med barn. Det handlar inte bara om att fråga och att lyssna, utan också agera: att göra något av det barnen säger. Peter Almgren beskrev hur han och därmed hela utredningen lät sig påverkas av barnen. Utredningsförslagen bygger till stor del på input från de barn och unga som deltog.

Spridningskonferens 2023-05-25 – Börja med barnen!

”Våga låta barn påverka mitt arbete!”

”Skönt att en dag få lyssna och hinna reflektera – ex utredning 'Börja med barnen'. Viktigt att höra att barns röster hanteras på högre nivå. Hur kan man använda det mer?”

”En ihållande/fast vårdkontakt behövs utifrån förslag från regeringen. Barn får ej förtroende för vården när de bollas/slussas vidare.”

Gruppdiskussioner

På fredagseftermiddagen fanns det fortfarande stort engagemang och glöd för att diskutera frågorna ”Hur kan du använda det du hört idag? Har du några egna tips?”.

I blandade grupper från olika verksamheter kunde vi tillsammans enas om många viktiga delar för att göra barn mer delaktiga och bygga en god, hälsofrämjande samverkan för barn, unga och deras familjer. Ta gärna del av dokumentationen från samtliga gruppdialoger nedan!

Spridningskonferens 2023-05-25 – Dokumentation gruppdialog

”Skapa samverkansytor innan det uppstår problem, löpande.”

”Sprida kunskap och göra mer av det som finns.”

”Argumentera för att inkludera barnen i förälderns ärende”

”Bjuda in och engagera barnen mer!”

”Stå upp för barnets röst”

”Sprida olika arbetsmetoder för att möjliggöra delaktighet”

Nästa spridningskonferens 26 oktober

Temagrupp Barn och unga välkomnar alla att delta på nästkommande konferens den 26 oktober, då på temat Barn och unga placerade i samhällsvård.

Konferensen har fokus på Tillämpningsanvisningarnas fjärde, vinröda avsnitt och kommer bli digital. Håll utkik efter inbjudan, men boka redan nu in datumet. Save the date!

 • Talare och publik
  Bild 1 av 35
 • Talare
  Bild 2 av 35
 • Gruppbild
  Bild 3 av 35
 • Publik
  Bild 4 av 35
 • Talare
  Bild 5 av 35
 • Publik
  Bild 6 av 35
 • Gruppsamtal
  Bild 7 av 35
 • Föreläsare
  Bild 8 av 35
 • Föreläsare
  Bild 9 av 35
 • Föreläsare
  Bild 10 av 35
 • Föreläsare
  Bild 11 av 35
 • Talare
  Bild 12 av 35
 • Roll-up
  Bild 13 av 35
 • Roll-up
  Bild 14 av 35
 • Bokbord
  Bild 15 av 35
 • Bokbord
  Bild 16 av 35
 • Bokbord
  Bild 17 av 35
 • Föreläsare
  Bild 18 av 35
 • Matta
  Bild 19 av 35
 • Föreläsare
  Bild 20 av 35
 • Mat
  Bild 21 av 35
 • Föreläsare
  Bild 22 av 35
 • Föreläsare
  Bild 23 av 35
 • Föreläsare
  Bild 24 av 35
 • Publik
  Bild 25 av 35
 • Talare och publik
  Bild 26 av 35
 • Talare
  Bild 27 av 35
 • Gruppsamtal
  Bild 28 av 35
 • Gruppsamtal
  Bild 29 av 35
 • Talare
  Bild 30 av 35
 • Talare
  Bild 31 av 35
 • Publik
  Bild 32 av 35
 • Gruppsamtal
  Bild 33 av 35
 • Gruppdiskussion
  Bild 34 av 35
 • Blomma
  Bild 35 av 35
Senast uppdaterad: 2023-05-25 13:57