Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Presentation från Temagrupp barn och ungas Spridningskonferens

Temagrupp Barn och unga vill rikta ett varmt TACK till alla som deltog under spridningskonferensen den 13 maj!

På den digitala konferensen deltog runt 75 personer från många av Göteborgsområdets alla verksamheter inom kommun och region för barn och unga. Det var en inspirerande, informativ och givande dag med stort engagemang!

Syftet med spridningskonferensen är dels att sprida tillämpningsanvisningarna bland chefer och medarbetare på verksamheter som möter barn och unga för att lättare kunna använda dokumentet i sitt arbete, dels att ge konkreta exempel på god samverkan och möjlighet för deltagare att träffas och prata med varandra.

Tema: Ledningsstruktur i samverkan

Temat för vårens spridningskonferens var Ledningsstruktur i samverkan, som återfinns på sida 5-9 i Tillämpningsanvisningar (se länk nedan). Dagen innehöll information, dialog och exempel på god samverkansstruktur. Ta gärna del av presentationsmaterialet här: Bildspel från spridningskonferensen 2022-05-13.

Processledarna informerade deltagarna om att Västbus är ersatt av Överenskommelsen om Samverkan för barns och ungas hälsa tillsammans med Riktlinje för Samordnad Individuell Plan (SIP). Som stöd för att implementera Överenskommelsen i Göteborgsområdet har Temagrupp Barn och unga tagit fram Tillämpningsanvisningarna (se länk nedan). 

Det var mycket glädjande med det stora engagemanget i gruppdiskussioner på temat Ledningsstruktur i samverkan och dialogfrågan Vad har barnen och ungdomarna för nytta av att vi samverkar kontinuerligt i en vårdsamverkansstruktur?

I dialogen konstaterades bland annat att "ett starkt NOSAM som träffas kontinuerligt, och med kontinuitet i vilka som deltar, som samverkar väl, gör det lättare för oss att i mötet med familjerna förmedla: vi är många som jobbar tillsammans, vi hjälper varandra och kan se till att ni får bästa stödet."

Gott exempel på vårdsamverkansstruktur

 Vi vill rikta ett särskilt tack till Sarah Tarlamisi, från lokal samverkan barn och unga i Angered, som delgav oss ett inspirerande exempel på god vårdsamverkansstruktur som håller över tid. Tre framgångsfaktorer som hon lyfte fram:

  • Kontinuerlig avstämning och tydlig samverkan mellan Lokala samverkansgruppen barn och unga och styrgruppen NOSAM barn och unga
  • Handlingsplan som samtliga parter har godkänt
  • Processtöd med neutralt uppdrag att stödja samverkansgrupperna
vårdsamverkansstruktur

Nästa tillfälle: 7 oktober 2022

Vi fick mycket positiv feedback på konferensen och ser fram emot att anordna fler framöver. Nästa datum för spridningskonferens är 7 oktober 2022. 

– Jag tar med mig hur viktigt det är med engagemang och struktur för att få samverkan att fungera, beskrev en av deltagarna under dagen.

Till sist: Temagrupp barn och unga uppmanar alla som möter barn och unga i sitt arbete att läsa, använda och sprida Tillämpningsanvisningarna!​

Tillämpningsanvisningar i Göteborgsområdet för Överenskommelse om Samverkan för barns och ungas hälsa

Save the date: Spridningskonferens 7 oktober - Samverkan i Göteborgsområdet

Deltagare på spridningskonferensen

Deltagarna kommer från NOSAM barn och unga, lokala samverkansgrupper barn och unga, Temagrupp barn och unga, temagruppens referensgrupp för brukarorganisationer och temagruppens arbetsgrupp SamBuh, som har tagit fram tillämpningsanvisningarna.

Deltagarna arbetar i verksamheter för barn och unga inom kommun och region från Partille, Härryda, Mölndal, Öckerö och Göteborg – till exempel vårdcentral, vårdcentral med tilläggsuppdrag ungas psykisk hälsa (UPH), Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP), grundskola, förskola, barn- och ungdomsmedicinsmottagning (BUM), socialtjänst, elevhälsan och Folktandvården.