Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Spridningskonferens 31 mars 2023

Den 31 mars höll Temagrupp Barn och unga en spridningskonferens gällande Tillämpningsanvisningar i Göteborgsområdet för överenskommelsen om samverkan för barns och ungas hälsa. Temat var Delaktighet.

Temagruppen vill rikta ett stort tack till alla ni som bidrog till en förmiddag i god samverkansanda för barnens bästa! Nära 90 personer deltog digitalt från många av Göteborgsområdets alla verksamheter inom kommun och region för barn och unga, liksom flera representanter från civilsamhället och även politiker. Alla bidrog med mycket klokskap kring att utveckla arbetet för barns och ungas delaktighet.

Ta gärna del av den dokumentation från gruppdialoger och övriga frågor som inkluderas tillsammans med konferensens presentation i bildspelet nedan:

Spridningskonferens 2023-03-31 – Bildspel och dokumentation.pdf

Syfte

Syftet med spridningskonferensen är dels att sprida tillämpningsanvisningarna bland chefer och medarbetare på verksamheter som möter barn och unga för att lättare kunna använda dokumentet i sitt arbete, dels att ge konkreta exempel på god samverkan och möjlighet för deltagare att träffas och prata med varandra.

Denna konferens innehöll dels information om tillämpningsanvisningarna med fokus på avsnittet som tar upp delaktighet hos barn, unga och vårdnadshavare men som även problematiserar maktdimensioner mellan professionella – dels ett samtal mellan Johanna Azar från Maskrosbarn och Annika Lindström från förbundet Autism, distrikt Göteborg, som lyfte delaktighet ur barnens perspektiv på ett mycket uppskattat och tankeväckande sätt. Gruppdialogerna diskuterade Hur kan du använda det du har hört idag? Eller har du några egna tips? - och dokumentation från dessa spännande gruppdialoger finner du i bildspelet ovan!

Deltagare från temagrupp Barn och unga

Från vänster: Lena Ekeroth processledare Temagrupp Barn och unga, Annika Lindström förbundet Autism, distrikt Göteborg, Johanna Azar verksamhetschef Maskrosbarn, Alex Hirschi ordförande Temagrupp Barn och unga, Frida Palm utvecklingsledare i samverkan för barns och ungas hälsa håller i våra tillämpningsanvisningar som vi vill sprida till er alla!

Deltagarnas ord

Deltagarna fick i slutet av konferensen skriva vad de, utifrån dagens konferens, själva kan göra för att stärka barns delaktighet. Några svarade:

”Vända dig till barnet med din fråga. Respekt och empati.”

Dokumentera på ett lätt och förståeligt sätt och se till att återkoppla och informera till barnet vad man kommit fram till.”

”Förbereda sig noga innan mötet med barnet så att kan förklara för barnet vad syftet är. Att barnen får lägga agendan.”

”Våga låta barnet berätta och våga fråga… tro inte att det är detsamma som att barnet bestämmer”

”Anpassa delaktighet, information, utifrån barns ålder och mognad.”

”Prata om prioriteringen medarbetare emellan och mellan chefer att få lägga tid på att bygga relationer med barnen.”

”Fortsätta utbilda och prata om att SIP är individens plan, inte verksamheternas. Vad är viktigt för dig.”

”Att använda bildstöd och dockor i samtal”

”Våga vara 'den där personen' som uppmärksammar, GER TID, gör det där lilla extra i relationsskapandet”.

Nästa tillfälle: 12 maj 2023

Temagruppens spridningskonferenser är alltid mycket uppskattade och vi ser fram emot att anordna fler framöver. Nästa datum för spridningskonferens är 12 maj 2023, på samma tema: Delaktighet. Men denna gång träffas vi en hel dag, fysiskt på Kulturhuset Möllan i Mölndal. Välkommen att anmäla dig du missade vår digitala konferens på detta tema! Vi lovar att det kommer bli mycket givande, och vi har även bokat in en gäst: Peter Almgren, särskild utredare för den nationella utredningen ”Börja med barnen!”. Anmälan senast 4 maj, men platserna är begränsade så vänta inte med din anmälan: Spridningskonferens och dialog om samverkan för barns och ungas hälsa 12 maj

Till sist: Temagrupp barn och unga uppmanar alla som möter barn och unga i sitt arbete att läsa, använda och sprida Tillämpningsanvisningarna!

Tillämpningsanvisningar i Göteborgsområdet för Överenskommelse om Samverkan för barns och ungas hälsa

Senast uppdaterad: 2023-05-03 09:48