Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Det behövs ett fördjupat arbete med att ta fram en länsgemensam medicinsk riktlinje

Den första tidens arbete med en länsgemensam medicinsk riktlinje har viktiga väckt frågor som behöver redas ut. Tidsplanen för arbetet är där med förskjutet.

Det var under 2021 som det beslutades att Västra Götalandsregionen och länets kommuner skulle ta fram den första gemensamma medicinska riktlinjen, området var palliativ vård. Syftet var att ge ett kunskapsstöd för medarbetarna och att bidra till en kunskapsbaserad och ändamålsenlig vård och omsorg för den enskilde patienten.

Under tiden för pilotarbetet har det identifierats att det behövs ett fördjupat arbete med att exempelvis definiera vad en länsgemensam medicinsk riktlinje ska innehålla och hur den förhåller sig till andra riktlinjer. Tidplanen för arbetet med LMR för palliativ vård är därmed förskjutet. Ytterligare information kommer under våren. 

Första utkastet väckte frågor

En partsgemensam arbetsgrupp fick i uppdrag att ta fram en länsgemensam medicinsk riktlinje (LMR) för palliativ vård för tillämpning av nationellt vårdprogram för palliativ vård. Personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp för palliativ vård är ett dokument som också varit grundläggande vid framtagande av LMR. Arbetsgruppens första utkast väckte frågor och styrgruppen (Kunskapsrådet) för arbetet insåg att det fanns olika förväntningar på vad en LMR skulle innehålla.

Under arbetets gång har Västra Götalandsregionen identifierat behov av ett internt styrdokument i form av en regional medicinsk riktlinje (RMR) för palliativ vård oavsett det länsgemsamma dokumentet LMR och detta arbete har påbörjats.

Läs mer om uppdraget

Länsgemensam medicinsk riktlinje för tillämpning av nationellt vårdprogram för palliativ vård - Vårdsamverkan i Västra Götaland (vardsamverkan.se)

 


Senast uppdaterad: 2023-01-13 09:59