Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Delregionala dokument

Delregionala dokument

Delregional rutin oro för väntat barn

Asylsökande - Vägledning och checklista i SAMSA

Rutin för informationsöverföring via IT-tjänst vid öppenvårdsprocesser Södra Älvsborg

Receptförnyelse från hemsjukvården Ögonmottagning SÄS

Rutin för egenvårdbeslut i samverkan via IT-tjänsten SAMSA

Hjälpmedel och läkemedelsnära produkter

Dödsfallsrutin Åtgärder inom hälso- och sjukvård

Gemensamma kompetenskrav vid förskrivning av personliga hjälpmedel i Södra Älvsborg

Riktlinje för överrapportering avseende arbetsterapi och fysioterapi vid utskrivning från sjukhus

Instruktion för dokumentation i SAMSA för sjukhus och kommun vid transport från SÄS till korttids- eller vård-och omsorgsboenden liggande och sittande transport

Rutin för identifiering av mångbesökare och planering av SIP-möte under slutenvårdstiden

Rutin gällande vad som ska faxas från Södra Älvsborgs Sjukhus

Vårdhygien, inom kommunal vård och omsorg

ViSam

Beslutsstöd enligt ViSam-modell för sjuksköterskor

Checklista 19-10-10

Tvistehantering

Uppdragshandling

Flödesschema

Lathund för samarbete mellan kommun och region i anslutning till placeringar utanför hemmet

Rutin för tvistehantering

Tvisteanmälan

Mobil närvård

Samverkansrutin Närsjukvårdsteam, kommunal hälso- och sjukvård, socialtjänst och vårdcentral

Arbetsrutin för samarbete mellan Närsjukvårdsteam, kommunal hälso- och sjukvård, socialtjänst och vårdcentral

Remiss till Närsjukvårdsteamet Södra Älvsborgs Sjukhus

Ordinationer för uppföljning från Närsjukvårdsteamet

Resultat av uppföljning Närsjukvårdsteamet

Dokument kommer inom kort för: Arbetsrutin för samarbete mellan NAV-teamet (Nära Akut Vård), kommunal hälso- och sjukvård, socialtjänst och vårdcentral


Senast uppdaterad: 2021-09-23 14:34