Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Delregionala dokument

Delregionala dokument

In- och utskrivningsprocess

Delregional tillämpning gällande in- och utskrivning från sluten hälso- och sjukvård, Enskild med behov av samordning efter utskrivning från sjukhus 2023-01-16

Nödvändig information i SAMSA vid in- och utskrivning i slutenvård- Södra Älvsborg 2023-05-09

Bedömning gällande SIP vid slutenvårdstillfället (flödesschema) 2022-06-09

Ansvarsfördelning gällande hjälpmedelsförskrivning för trygg och säker utskrivning från sluten hälso- och sjukvård 2023-01-27

Delregional rutin för faxning till kommunal och regional primärvård i Södra Älvsborg vid utskrivning från Södra Älvsborgs Sjukhus 2023-02-01

Rutin för medskick av läkemedel, förbandsmaterial och nutritionsprodukter i samband med utskrivning från sluten hälso- och sjukvård

Delregional rutin för permission från slutenvården 2023-04-01

Instruktion för dokumentation i SAMSA för sjukhus och kommun vid transport från SÄS till korttids- eller vård-och omsorgsboenden liggande och sittande transport

Faktureringsrutin för utskrivningsklara patienter 

Information Det du behöver veta inför din hemgång

Vårdbegäran 

Checklista för in- och utskrivning i hemsjukvården, via SAMSA, 2020-01-31

Rutin för egenvårdbeslut i samverkan via IT-tjänsten SAMSA

Rutin för informationsöverföring via IT-tjänst vid öppenvårdsprocesser Södra Älvsborg

Samverkan vid in- och utskrivning från sluten vård, på den länsgemensam hemsidan

SAMSA, utbildning, lathund, statistik m.m. 

SIP

Mobil närvård

Samverkansrutin Mobil närvård mellan SÄS, kommunal hälso- och sjukvård, socialtjänst och vårdcentral 2022-11-11

Arbetsrutin Närsjukvårdsteam 2022-12-09

Arbetsrutin Mobilt akutläkarteam Borås 2023-03-23

Arbetsrutin Hemsjukvårdsläkare 2022-11-11

Arbetsrutin Palliativt team 2022-12-09

Arbetsrutin Mobilt Psykiatriskt team 2022-11-11

Suicidstegen - Bilaga till Arbetsrutin Mobilt Psykiatriskt team 2022-11-11

Remiss till Närsjukvårdsteamet Södra Älvsborgs Sjukhus

Patientenkät

Skriftlig information till patient om patientenkät 2022-05-16

Rutin för samtycke om patientenkät för sjukhusets SAMSA-användare 2022-05-16

Information till kommunernas och primärvårdens SAMSA-användare om patientenkät 2022-05-16

Rehabilitering

Instruktion för avgipsning efter distal radiusfraktur

Nivåstrukturering för hand- och armproblematik

Nivåstrukturering för ortopediska hand- och armskador

Handlingsplan för att minska riskerna i vårdkedjan för patienter med covid-19

Rehabilitering för patienter med covid-19

Tilläggskriterier vid utskrivning från sjukhus vid covid-19

Trakeostomi, hemventilator och hostmaskin

Bilaga 2 och 3 är skrivbara men kräver Microsoft Edge. 

Delregional rutin vid behandling med trakeostomi, hemventilator och/eller hostmaskin i ordinärt-, LSS- och särskilt boende. Samverkan och ansvarsfördelning

Bilaga 1. Specialistsjukvårdens ansvar för behandling med trakeostomi, hemventilator och/eller hostmaskin i ordinärt-, LSS- och särskilt boende

Bilaga 2. Riskbedömning

Bilaga 3. Kontaktlista

Bilaga 4. Rutin för delegering av hälso- och sjukvårdsuppgift

Bilaga 5. Processflöde

Tvistehantering

Rutin för tvistehantering

Uppdragshandling

Flödesschema

Lathund för samarbete mellan kommun och region i anslutning till placeringar utanför hemmet

Tvisteanmälan

ViSam

Beslutsstöd enligt ViSam-modell för sjuksköterskor

Checklista beslutstöd 2023

Övrigt

Asylsökande - Vägledning och checklista i SAMSA

Delregional rutin oro för väntat barn

Dödsfallsrutin Åtgärder inom hälso- och sjukvård 2022-12-15

Receptförnyelse från hemsjukvården Ögonmottagning SÄS

Länkar

Hjälpmedel och läkemedelsnära produkter

Vårdhygien, inom kommunal vård och omsorg


Senast uppdaterad: 2023-03-09 08:29