Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Delregionala dokument

Delregionala dokument

Asylsökande - Vägledning och checklista i SAMSA

Delregional rutin oro för väntat barn

Dödsfallsrutin Åtgärder inom hälso- och sjukvård 2022-12-15

Hjälpmedel och läkemedelsnära produkter

Instruktion för dokumentation i SAMSA för sjukhus och kommun vid transport från SÄS till korttids- eller vård-och omsorgsboenden liggande och sittande transport

Receptförnyelse från hemsjukvården Ögonmottagning SÄS

Riktlinje för överrapportering avseende arbetsterapi och fysioterapi vid utskrivning från sjukhus

Rutin för egenvårdbeslut i samverkan via IT-tjänsten SAMSA

Rutin för informationsöverföring via IT-tjänst vid öppenvårdsprocesser Södra Älvsborg

Rutin för permission under pågående slutenvård 2022-07-01

Vårdhygien, inom kommunal vård och omsorg

Mobil närvård

Samverkansrutin Mobil närvård mellan SÄS, kommunal hälso- och sjukvård, socialtjänst och vårdcentral 2022-11-11

Arbetsrutin Närsjukvårdsteam 2022-12-09

Arbetsrutin Mobilt akutläkarteam Borås 2022-11-11

Arbetsrutin Hemjukvårdsläkare 2022-11-11

Arbetsrutin Palliativt team 2022-12-09

Arbetsrutin Mobilt Psykiatriskt team 2022-11-11

Suicidstegen - Bilaga till Arbetsrutin Mobilt Psykiatriskt team 2022-11-11

Remiss till Närsjukvårdsteamet Södra Älvsborgs Sjukhus

Ordinationer för uppföljning från Närakutvårdsteamet

Resultat av uppföljning Närakutvårdsteamet

Patientenkät

Skriftlig information till patient om patientenkät 2022-05-16

Rutin för samtycke om patientenkät för sjukhusets SAMSA-användare 2022-05-16

Information till kommunernas och primärvårdens SAMSA-användare om patientenkät 2022-05-16

Rehabilitering

Handlingsplan för att minska riskerna i vårdkedjan för patienter med covid-19

Instruktion för avgipsning efter distal radiusfraktur

Nivåstrukturering för arm- och handproblematik

Nivåstrukturering för ortopediska hand- och armskador 2022

Rehabilitering för patienter med covid-19

Tilläggskriterier vid utskrivning från sjukhus vid covid-19

Tvistehantering

Uppdragshandling

Flödesschema

Lathund för samarbete mellan kommun och region i anslutning till placeringar utanför hemmet

Rutin för tvistehantering

Tvisteanmälan

ViSam

Beslutsstöd enligt ViSam-modell för sjuksköterskor

Checklista 19-10-10


Senast uppdaterad: 2022-10-11 10:55