Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Delregionala dokument

Delregionala dokument

In- och utskrivningsprocess, vårdövergång och SIP-process

Ansvarsfördelning gällande hjälpmedelsförskrivning för trygg och säker utskrivning från sluten hälso- och sjukvård

Bedömning gällande SIP vid slutenvårdstillfället (flödesschema)

Checklista för in- och utskrivning i hemsjukvården, via SAMSA

Delregional rutin för fax till kommunal och regional primärvård i Södra Älvsborg vid utskrivning från Södra Älvsborgs Sjukhus

Delregional rutin för informationsöverföring från arbetsterapeut och fysioterapeut SÄS till arbetsterapeut och fysioterapeut i regional och kommunal primärvård

Delregional rutin för permission från slutenvården

Delregional tillämpning gällande in- och utskrivning från sluten hälso- och sjukvård, Enskild med behov av samordning efter utskrivning från sjukhus

Fakturering för utskrivningsklara patienter

Information Det du behöver veta inför din hemgång

Nödvändig information i SAMSA vid in- och utskrivning i slutenvård- Södra Älvsborg

Rutin för egenvårdbeslut i samverkan via IT-tjänsten SAMSA

Rutin för informationsöverföring via IT-tjänst vid öppenvårdsprocesser Södra Älvsborg

Samverkan vid in- och utskrivning från sluten vård, på den länsgemensam hemsidan

SAMSA, utbildning, lathund, statistik m.m. 

SIP

Vårdbegäran 

Delregional tillämpning gällande asylsökanden och personer som vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd vid behov av kommunal primärvård

Mobil närvård

Delregional samverkansrutin mobil närvård

Arbetsrutin Hemsjukvårdsläkare

Beskrivning Mobilt akutläkarteam (MALT)

Beskrivning Mobilt Psykiatriskt team

Arbetsrutin Närsjukvårdsteam

Arbetsrutin Palliativt team

Suicidstegen

Rehabilitering

Instruktion för avgipsning efter distal radiusfraktur

Delregional nivåstrukturering hand- och armproblematik

Delregional nivåstrukturering för ortopediska hand- och armskador

Trakeostomi, hemventilator och hostmaskin

Bilaga 2 och 3 är skrivbara men kräver Microsoft Edge. 

Delregional rutin vid behandling med trakeostomi, hemventilator och/eller hostmaskin i ordinärt-, LSS- och särskilt boende. Samverkan och ansvarsfördelning

Bilaga 1. Specialistsjukvårdens ansvar för behandling med trakeostomi, hemventilator och/eller hostmaskin i ordinärt-, LSS- och särskilt boende

Bilaga 2. Riskbedömning

Bilaga 3. Kontaktlista

Bilaga 4. Rutin för delegering av hälso- och sjukvårdsuppgift

Bilaga 5. Processflöde

Stöd med förklarande texter för implementering av Delregional rutin för behandling med trakeostomi, hemventilator och/eller hostmaskin 

Tvistehantering

Rutin för tvistehantering

Uppdragshandling

Flödesschema

Lathund för samarbete mellan kommun och region i anslutning till placeringar utanför hemmet

Tvisteanmälan

ViSam

Beslutsstöd enligt ViSam-modell för sjuksköterskor

Checklista beslutsstöd

Övrigt

Delregional rutin oro för väntat barn

Dödsfallsrutin Åtgärder inom hälso- och sjukvård

Hjälpmedel och läkemedelsnära produkter

Konsultering tillgänglighet Rehabiliteringsmedicin SÄS

Receptförnyelse från hemsjukvården Ögonmottagning SÄS

Vårdhygien, inom kommunal vård och omsorg


Senast uppdaterad: 2024-05-22 09:37