Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Delregionala dokument

Delregionala dokument

Asylsökande - Vägledning och checklista i SAMSA

Delregional färdplan för god och nära vård i Södra Älvsborg - Utkast

Delregional rutin oro för väntat barn

Dödsfallsrutin Åtgärder inom hälso- och sjukvård

Gemensamma kompetenskrav vid förskrivning av personliga hjälpmedel i Södra Älvsborg

Hjälpmedel och läkemedelsnära produkter

Instruktion för dokumentation i SAMSA för sjukhus och kommun vid transport från SÄS till korttids- eller vård-och omsorgsboenden liggande och sittande transport

Receptförnyelse från hemsjukvården Ögonmottagning SÄS

Riktlinje för överrapportering avseende arbetsterapi och fysioterapi vid utskrivning från sjukhus

Rutin för egenvårdbeslut i samverkan via IT-tjänsten SAMSA

Rutin för informationsöverföring via IT-tjänst vid öppenvårdsprocesser Södra Älvsborg

Rutin gällande vad som ska faxas från Södra Älvsborgs Sjukhus

Vårdhygien, inom kommunal vård och omsorg

Mobil närvård

Samverkansrutin Närsjukvårdsteam, kommunal hälso- och sjukvård, socialtjänst och vårdcentral

Arbetsrutin för samarbete mellan Närsjukvårdsteam, kommunal hälso- och sjukvård, socialtjänst och vårdcentral

Arbetsrutin för samarbete mellan Mobilt akutläkarteam Borås, kommunal hälso- och sjukvård, socialtjänst och vårdcentral

Remiss till Närsjukvårdsteamet Södra Älvsborgs Sjukhus

Ordinationer för uppföljning från Närakutvårdsteamet

Resultat av uppföljning Närakutvårdsteamet

Patientenkät

Skriftlig information till patient om patientenkät 2022-05-16

Rutin för samtycke om patientenkät för sjukhusets SAMSA-användare 2022-05-16

Information till kommunernas och primärvårdens SAMSA-användare om patientenkät 2022-05-16

Rehabilitering

Rehabilitering för patienter med covid-19

Tilläggskriterier vid utskrivning från sjukhus vid covid-19

Handlingsplan för att minska riskerna i vårdkedjan för patienter med covid-19

Nivåstrukturering för ortopediska hand- och armskador 2022

Instruktion för avgipsning efter distal radiusfraktur

Tvistehantering

Uppdragshandling

Flödesschema

Lathund för samarbete mellan kommun och region i anslutning till placeringar utanför hemmet

Rutin för tvistehantering

Tvisteanmälan

ViSam

Beslutsstöd enligt ViSam-modell för sjuksköterskor

Checklista 19-10-10


Senast uppdaterad: 2022-04-28 10:21