Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Information om Deci-projektet

DECI står för Digital Environment för Cognitive Inclusion. Du kan läsa mer om studien på http://deci-europe.eu/.

Studien är ett treårigt forskningsprojekt inom ramen för EU - Horizon 2020 och har en randomiserad, multicenter-design med interventions- och kontrollgrupper. Drygt 500 patienter från Skaraborg (Sverige), Italien, Spanien och Israel ingår i studien. 

Studien är inspirerad av ”Skaraborgsmodellen” och undersöker om en tvärprofessionell och personcentrerad mobil vårdmodell tillsammans med olika IT-lösningar för fysisk och kognitiv träning kan hjälpa patienter med nedsatt kognitiv funktion på olika sätt:

Kan mobil vård och träning i hemmet förbättra livskvalitet?

Kan den kognitiva funktionen förbättras?

Kan vårdmodellen minska vårdskador?

Kan modellen minska resursåtgång?

I Skaraborg är för närvarande drygt 160 patienter inkluderade och studien beräknas vara avslutad i augusti 2018. De första resultaten kommer att publiceras under hösten 2018.

Kontaktperson: svante.lifvergren@vgregion.se, projektledare i Skaraborg.


Senast uppdaterad: 2018-06-19 15:41