Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Kommande händelser och nyhetsresumé från samverkan

Vi vill säga stort tack till alla som engagerat sig i samverkansarbetet. Innan det är dags att fira jul och nytt år vill vi skicka med det som redan nu är planerat inför 2019 och en kort sammanställning av allt arbete som skett under året.

BOKA IN! Kommande händelser 2019

4 feb Vård- och stödsamordning för vuxna med
psykisk funktionsnedsättning. Läs mer
5 mars Konferensen Psykisk ohälsa hos äldre - ur ett
anhörigperspektiv.
Läs mer
29 mars Överlämningsmöte för Politiskt samråd
11 april Ordförandeträff för NOSAM
14 maj Strategidag med framtidsverkstad. För politiskt samråd och LGS.
Mötesledarutbildning i samverkan Nu har du möjlighet att lära och öva på att hålla SIP-möten tillsammans med samverkansparter i ditt NOSAM-område. Läs mer

Ett år av samverkan

Här följer en sammanställning från det samverkansarbete vi rapporterat om på webben under året. 

Västbusdagen

På årets Västbusdag gavs en uppdatering kring barn och unga arbetet i Göteborgsområdet och nya tankar kring modellen IKB, Intensiv kontextuell behandling av självskada. Läs mer

Tillämpningsanvisningar med fokus kring SIP och LVM

För överenskommelse om samarbete mellan Västra Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götaland kring personer med psykisk funktionsnedsättning och personer med missbruk. Läs mer

I ett kommande uppdrag ska en arbetsgrupp ta fram en tilläpningsanvisningar rörande delat kostnadsansvar. 

Förstärkt samverkan vid behov av vård enligt LVM tack vare att avvikelser analyserats

Förbättringar i riktlinjer och stärkt kunskap hos personal har bidragit till att komma till rätta med bristande samverkan vid vård enligt LVM. Läs mer

Satsning på utveckling av brukarmedverkan

Den 1 november startade en satsning för att utveckla brukarmedverkan i Västra Götaland. Uppdraget är ett led i att jobba mot målen i den länsgemensamma handlingsplanen för psykisk hälsa. Läs nyhet på länsgemensamma webben

Handlingsplan psykisk hälsa - en första uppföljning

En första uppföljning av Handlingsplan för psykisk hälsa i Västra Götaland är sammanställd. Läs nyhet på länsgemesamma webben

Strategidag kring styrning och ledning 

Under strategidagen möttes poltiska samrådet, ledningsgruppen, temagruppernas ordförande och processledare för att planera vidare utveckling av struktur för styrning och ledning ur ett strategiskt perspektiv. Det resulterade i ett antal områden att utveckla: Tydligare uppdrag för politisk samverkan, förankring i politik, mandat och uppdragsbeskrivningar, beredning på tjänstemannanivå, identifiera och prioritera utvecklingsområden, introduktion i samverkan

Dokumentation från Strategidagen

Planera in:14 maj 2019 strategidag med framtidsverkstad för politiskt samråd och LGS.

NOSAM tar nästa steg i samverkansarbetet

På NOSAMS årliga dialogmöte tidigare i vår visade att flera viktiga steg tagits under det gångna året som stärkt och tydliggjort samverkansarbetet. Läs mer

Planera in: 11 april 2019 Ordförandeträff för NOSAM

Delregional handlingsplan inför nya lagen om samverkan vid utskrivning från sjukhus

Inför förberedelsearbetet kring den nya lagen inom Göteborgsområdet har Utvecklingsgrupp SAMSA tagit fram en handlingsplan på uppdrag av LGS beredningsgrupp. Läs mer

Vi välkomnar två nya processledare

I Temagrupp Äldre ser vi Björn Gunnarsson och som processledare i Temagrupp Barn och unga Lena Ekeroth. Läs mer

Samverkanstorget Live!: Tandvård, Mobil närvård, avvikelser - så långt har vi kommit

Vi arbetar vidare med de utmaningar som ledningsgruppen identifierade inför 2018 vid delårsrapporteringen Samverkanstorget Live! Läs mer

Vår nya webbplats

Samverkanstorget.se blev i somras vardsamverkan.se/goteborgsomradet - samma innehåll med nytt utseende. Vi är nu också en del av den länsgemensamma sajten för Vårdsamverkan i Västra Götaland. Det bättre kvalitetssäkring kring uppdaterade dokument och länsövergripande information mer tillgängligt. Har du tankar om vår nya webb? Maila josefin.lantz@vgregion.se.