Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Vi välkomnar två nya processledare

Vi välkomnar nya processledare i två av våra temagrupper. I Temagrupp Äldre ser vi Björn Gunnarsson och som processledare i Temagrupp Barn och unga Lena Ekeroth.

Vad ser ni för utmaningar med det nya uppdraget?

- Storleken på organisationerna är både en utmaning och en möjlighet att få till att samverka hälso - och sjukvård för de vi är till för, -brukarna-patienterna- medborgarna. Det är en utmaning att få till en dialog där alla parter känner att de får fram sitt budskap utifrån sitt uppdrag. Det finns mycket kompetens och resurser ute i våra verksamheter. Att använda resurserna på rätt sätt, till rätt saker, i rätt tid är en början till god samverkan som jag ser det. En viktig grund är att ha tillit och förtroende för varandras ansvarsområden. Lärande istället för dömande och kontrollerande. Våga var fri i tanken och hitta okonventionella lösningar på komplexa frågor, säger Björn Gunnarsson.

Lena Ekeroth tycker att vikten av att lyfta barnperspektivet är en stor utmaning.

- Att se möjligheterna i samverkan mellan de olika aktörerna kring barnen, i syfte att ge ett gott stöd till barnen och deras familjer. Jag ser fram emot att lära mig mer om samverkansstrukturerna och om de olika verksamheternas möjligheter och hoppas kunna bidra med min vilja att arbeta för barnens bästa, säger Lena.

Vad gjorde ni innan ni började detta uppdrag?

- Jag är tjänstledig från sektorchefstjänsten Äldreomsorg i SDF Norra Hisingen. Jag har haft chefsbefattningar på alla nivåer sedan 1991. Jag har hunnit med att vara sjuksköterska både på sjukhus och hemsjukvård. Jag har även provat på att vara biståndshandläggare några år, säger Björn.

- Min grundanställning är regionutvecklare på Koncernkontoret, Koncernstab hälso- och sjukvård, Västra Götalandsregionen. Jag tillhör ett team inom enhet primärvård som tar emot uppdrag av de fem hälso- och sjukvårdsnämnderna och hälso- och sjukvårdsstyrelsen inom Beställd primärvård. Jag har också gjort utredningar om tex suicidprevention, medverkat i Samordningsförbund och folkhälsoråd och arbetat som nämndsekreterare. Senaste tiden har jag haft mycket fokus på ungdomsmottagningar och ett nytt Inriktningsdokument som tagits fram gemensamt av Västkom och VGR, säger Lena.

Processledarna samordnar och utvecklar processerna som går genom flera olika organisatoriska strukturer. De tar fram underlag, omvärldsbevakar och skapar förutsättningar för kommunikation mellan NOSAM, temagrupper och LGS.

Kontaktuppgifter till samtliga processledare

Senast uppdaterad: 2018-05-11 11:18