Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Västbusdagen - Här är materialet!

På årets Västbusdag gavs en uppdatering kring barn och unga arbetet i Göteborgsområdet och nya tankar kring modellen IKB, Intensiv kontextuell behandling av självskada.

Fortsatta utmaningar med stort antal anmälningar

Elinor Bylund, Chef för sektor individ- och familjeomsorg samt funktionshinder, gav ett nuläge kring barn och ungaarbetet i Göteborgs Stad, där man arbetar med fokus på barnets/ungdomens delaktighet för att hantera fortsatt stort inflöde av anmälningar och ansökningar och utmaningen att hålla utredningstider.

Ny centraliserad verksamhet för barn med komplex neuropsykiatrisk problematik

Marie Carlsson, verksamhetschef Neurologi-Psykiatri-Habilitering, berättade om BUP Drottninggatan - en verksamhet som startar ur ett behov av att centralisera remisser och nybesöksbedömningar, och för att ge ett samlat omhändertagande av barn med komplex neuropsykiatrisk problematik.

Struktur, styrning och samsyn ska ge effektiv samverkan kring barn i skolåldern

Från skolan presenterade Bo Niklasson, avdelningschef Stöd och samordning Grundskoleförvaltningen, ett uppdrag om familjecentrerat arbetssätt för barn i skolåren. Där tittar man på struktur, styrning och samsyn för effektiv samverkan, som är nödvändig för att barn ska lyckas i skolan.

IKB, hemmabaserad behandling för ungdomar med självskadebeteende

Under Västbusdagen fick vi en djupdykning i behandlingsmodellen Intensiv kontextuell behandling av självskada där målgruppen är ungdomar 13-20 år med självskadebeteende eller suicidalt beteende och deras familjer. Behandlingen sker i hemmet med hög intensitet under tre till sex månader.

Malin Selberg och Moa Brathen Wiijana ingår i IKB-teamet i Uppsala och var de presenterade modellen.

Behandlingen sker på olika plan där ungdomen får arbeta med motivation, relation- och motivationsfärdigheter. Inom familjen för man familjensamtal och föräldrasamtal. Sedan tittar man också på samordningen av insatser kring ungdomen och familjen.