Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Förstärkt samverkan vid behov av vård enligt LVM tack vare att avvikelser analyserats

Förbättringar i riktlinjer och stärkt kunskap hos personal har bidragit till att komma till rätta med bristande samverkan vid vård enligt LVM*.

Berosam identifierade avvikelser som rörde bristande samverkan i väntan på beslut om LVM till att en person fick placering på LVM-institution. För att komma till rätta detta har en arbetsgrupp med representanter från kommun, sjukvård, NSPHIG, SIS*, polismyndigheten och kriminalvården arbetat med fokus på samverkan vid behov av vård enligt LVM.

Efter att ha kartlagt processer, tagit fram vägledande texter och uppmanat till att varje part ska se över sina rutiner går det nu konstatera att avvikelserna har minskat.

Små förändringar gav goda resultat hos Beroendekliniken

Beroendekliniken är en part som har gjort förändringar i sitt sätt att arbeta. Margareta Knudsen verksamhetsutvecklare, Verksamhet Beroende berättar om hur de gått tillväga.

– Vi började med att titta på våra rutiner, som var bra och bara behövde smärre justeringar, förklarar Margareta. Istället fokuserade vi på vad vi ska göra för att följa rutinerna.

Då satsade de på att få ut informationen till personalen genom seminarium och såg även till att kunskapen förmedlades vid introduktionen av ny personal.

– De goda resultat vi idag ser är högre kunskap hos personalen kring hur de ska agera vid samverkan vid behov av vård enligt LVM och att det finns ett forum gemensam dialog vid återkommande möten. Det skapar förutsättningar för att ge en mer rättssäker vård.

Framgångsfaktorer som Margareta lyfter är

  • det löpande arbetet med att analysera avvikelser.
  • att föra en gemensam dialog mellan alla berörda myndigheter.
  • att alla har sett över vad de själva kan göra, istället för att fokusera på vad andra behöver göra.

Arbetet tas tillvara på som tillämpningsanvisningar

De vägledande texterna som arbetsgruppen tagit fram blir en del av tillämpningsanvisningar till den regionala överenskommelsen om samverkan kring personer med psykiska funktionsnedsättningar och personer med missbruk. Berosam och Temagruppen tar upp förslaget till anvisningarna på möte i oktober.

LVM – LVM står för lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall. Syftet med vården enligt LVM är att bryta ett livshotande missbruk och motivera till frivillig behandling.

SIS – Statens Institutions styrelse är en statlig myndighet som ansvarar för individuellt anpassad tvångsvård. De behandlar ungdomar med allvarliga psykosociala problem och vuxna med missbruksproblem. SiS tar också emot ungdomar som har dömts till sluten ungdomsvård.