Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Frågor att ställa vid kontakt med andra aktörer under förberedelser

Här får du stöd och tips på vilken information som kan ingå i kontakt med andra aktörer under förberedelserna inför ett SIP-möte.

Genom att dela kortfattad och relevant information skapar ni en gemensam helhetsbild av personens tillstånd. Informera om personens livssituation, tidigare och nuvarande sjukdomar av betydelse. Ge även en kort rapport av aktuella problem och behandlingar.

Situation – Vad är anledningen till kontakt? Samtycke från en enskilde.

Jag kontaktar dig gällande XX (namn, personnummer)

Bakgrund – Hur har det varit?

Exempel på information som kan delas:

 • Andra vårdkontakter
 • Boendesituation
 • Kommunikation/tolkbehov
 • Kost, allergier
 • Resurser och förmågor
 • Sambo, vårdnadshavare, barn, syskon, närstående/andra viktiga personer
 • Husdjur
 • Social bakgrund
 • Somatiska och/eller psykiatriska diagnoser
 • Sysselsättning/skolgång
 • Tidigare farligt beteende/tillstånd mot sig själv eller andra
 • Förekomst av beroendeproblematik eller våld i nära relation
 • Övrig relevant information

Aktuellt tillstånd – Hur är situationen nu?

Rapportera om genomförda bedömningar, behov, ändringar i behandling osv.

Exempel på information som kan delas:

 • Aktuell vård- och omvårdnadsplan SIP (SVPL om LPT/LRV).
 • Ekonomisk situation.
 • Funktionsbedömning, (exempelvis ADL-bedömning).
 • Hjälpbehov.
 • Läkemedel.
 • Orientering (tid, rum, person och situation) stämningsläge.
 • Psykisk och somatisk status.
 • Riskbedömningar – farligt beteende/tillstånd mot sig själv eller andra, suicidrisk, fallrisk, beroendeproblematik, våld i nära relation etc.
 • Sambo, vårdnadshavare, barn, syskon, närstående/andra viktiga personer.
 • Smitta.
 • Uppföljning.
 • Vad personen tycker om, blir lugn av, styrkor och tillgångar osv.
 • Övrig information av relevans.

Senast uppdaterad: 2021-04-08 14:13