Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Högskolan inrättar doktorandtjänster kring Nära vård och samverkan

Högskolan i Borås söker två doktorander i vårdvetenskap till Forskarskolan SHIFT CARE.

Högskolan i Borås söker två doktorander till Forskarskolan SHIFT CARE. Forskningsprojekten avser att bidra till kunskaper om vårdande för patienter inom områdena Ökad preshospital kunskap om psykisk hälsa i omställningen till nära vård respektive Jämlik och nära vård samt professionellt stöd för barn och unga som lever med andningsstöd i form av hemventilator. 

Doktoranderna som anställs kommer antas till Forskarutbildning inom forskningsområdet Människan i vården, vilket bedrivs inom ämnet vårdvetenskap. Området förankras teoretiskt inom humanvetenskap med ett tydligt patientperspektiv som grund för vårdandet. Att ha patientperspektiv, i vårdvetenskaplig mening, innebär att vårda med livsvärlden som grund. Det handlar om att från vårdarens sida försöka att se, förstå och beskriva samt analysera och förklara hälsa, sjukdom, lidande och vård, så som det erfars av människan. För att vården skall bli vårdande, i den mening att den stödjer och stärker hälsa och välbefinnande, krävs vårdvetenskaplig kunskap som beaktar ett patientperspektiv.

De övergripande syftena är att i samverkan med andra sjukvårdsorganisationer som primärvård, kommunal hälso- och sjukvård och psykiatri utforma ett prehospitalt beslutstöd för bedömning och hänvisning av patienter med psykisk ohälsa till lämpligaste vårdnivå respektive att undersöka möjligheter för nära och jämlik vård samt professionellt stöd till barn och unga som lever med andningsnedsättning och behandling med hemventilator (respirator för hemmabruk). 

Klicka här för att läsa mer.


Senast uppdaterad: 2023-06-02 15:22