Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Tillitsbaserad ledning och styrning

Tillitsbaserad styrning och ledning mot samverkan och helhetssyn - bildspel (samma text som nedan)
 

Inspiration från Tillitsdelegationens arbete med samverkansfrågor:
Forum Tillit 181211

Framgångsfaktorer för samverkan

 • Gemensam uppfattning
  Dela bilder, bjud in huvudpersonen, ta reda på de faktiska behoven, ser vi samma sak, använder vi samma språk, har vi samma målbild, har vi rätt målbild.
 • Legitimitet
  Vad vill vi uppnå med samverkan? Detta måste kommuniceras tydligt uppifrån och hela vägen ut. Budskapet/syftet måste formuleras på ledningsnivå, tas fram i samverkan och sedan spridas. Då blir det legitimt att skapa helhetssyn och arbeta i/med samverkan.
 • Utrymme
  Det måste skapas ”utrymme” för samverkan för var och en i hela linjeorganisationen. Tid, plats och syfte för dialogmöten, lärande, SIP osv.
 • Belöningssystem
  Hur och när belönar vi arbete som främjar samverkan? Arbete som förändrar för mig och där vinsten hamnar hos dig. Hur belönas ett gott jobb som egentligen bara syns som en kostnad? Hur tas det emot att be någon annan göra om och göra rätt?
 • Resursoptimering inom varje stuprör istället för emellan – ordning hemma
 • En riktigt välfungerande samverkan bygger tillit men dessutom bygger den tillit
 • Utgå från det goda mötet mellan den som vi finns till för och den som möter – SIP
 • Gå tillsammans i Kalles skor, ta på dig Annas glasögon och bär Märtas vikt. Färdas genom deras resa ihop med din samverkanspartner – gemensamt lärande

En viktigt mekanism som inte får underskattas:

 • ”Det är ofta det som sätter stopp för effektiv samverkan,
  what´s in it for me, vi vågar inte, tänk om jag förlorar makt, tänk om min verksamhet måste förändras.”

Sju vägledande principer för att styra och leda med tillit

http://tillitsdelegationen.se/wp-content/uploads/2017/11/tillitsbaserad-styrning-och-ledning.pdf

 1. Tillit
  Att som utgångspunkt helst välja att lita på motparten i stället för att misstro den.
  Gäller framför allt i nedåtriktade relationer i hierarkin.
 2. Brukarfokus
  Att fokusera på att möta brukarens (patientens, medborgarens) förutsättningar och behov. Beskrivs ibland som fokus på kärnverksamheten. Nyckelord: patientinflytande; brukardialog.
 3. Öppenhet
  Att dela information och tillåta oliktänkande, dvs en kultur med högt i tak. Nyckelord: lyhördhet; dialog; nytänkande; innovation; god arbetsmiljö.
 4. Stöd
  Att administration, stödfunktioner, chefer, tillsynande verksamhet mm fokuserar på att stödja och skapa förutsättningar för ett bra möte med brukaren. Nyckelord: flexibilitet; hjälpsamhet; lärande; främjande; lokalt närvarande ledarskap.
 5. Delegering
  Att beslut fattas så nära brukaren som möjligt och att medarbetare, brukare
  och första linjens chefer involveras i beslut på högre nivåer. Nyckelord: medarbetarinflytande; medledarskap; feedback; handlingsutrymme.
 6. Samverkan
  Att samarbeta över gränser för att möta brukarens behov och ta helhetsansvar. Nyckelord: helhetssyn; systemsyn; helhetsansvar; teamarbete; kollegialitet.
 7. Kunskap
  Att premiera kunskapsutveckling och kunskapsöverföring på alla nivåer i verksamheten. Nyckelord: kunskapsutveckling; lärande; evidensbaserad praktik; reflektion; erfarenhetsutbyte.

Vad ska vi börja med och vad ska vi sluta med för att främja samverkan?

 • Titta på det som redan fungerar och görs – visa det!
 • Börja med att vara nyfiken, ställ frågor, ta reda på mer.
 • Prata om processen, lära sig om samverkan, olika roller, olika förväntningar

”Vi får inte vara för konsensus-orienterade för då kommer vi inte fram till nya svar eller nya lösningar.”

 • Vad är det vi mäter i samverkan? Och vad är förväntningarna på vad det ska leda till?
 • Viktigt att ta reda på om samverkan faktiskt gör nytta för brukaren –inte för att just samverkan mellan organisationerna blivit bättre.
 • Risk för överbyråkratisering. Vi vill vara duktigare än vad lagstiftaren hade tänkt.
 • Ju mer vi försöker styra samverkan desto mindre samverkan blir det.
 • Fasta samverkansstrukturer tar död på samverkansutveckling. Sluta se samverkan som ett mål i sig.

”Vi behöver förstå varandras olikheter. Samverkan är ett medel att lära sig förstå olikheterna och då lär man sig att samtala och det är så vi kan hitta nya idéer och lösningar.”


Senast uppdaterad: 2020-05-27 12:58