Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

3 S för samverkan

3 S för samverkan - bildspel (samma text som nedan)

Styrning - vart vill vi & hur kommer vi dit?

 • Lagstiftning
  SOL, HSL m.fl.
 • Politisk viljeinriktning och styrning
  organisation och uppdrag
 • Vårdsamverkan Skaraborg
  uppdragshandling och strategisk plan
 • Målgrupper
  samverkansspår, handlingsplaner
 • Verksamhetens uppdrag
  verksamhetsplaner, målbeskrivningar

Struktur

 • Avtal
 • Överenskommelser
 • Riktlinjer
 • Tillämpningar

Samsyn - de mjuka värdena

Vi bygger upp de mjuka värdena genom att mötas och föra en dialog.

 • Vart vill vi komma?
 • Uttrycker vi oss likadant?
 • Innebär ord och begrepp samma sak för oss?
 • Hur ser vi på olika lösningar?
 • Har vi tillit till varandra?
 • Har vi gemensamma mål eller mål som krockar?

Samverkan - arbete mot gemensamt mål

Extra viktigt att samverka för att få bra resultat för bland andra:

 • Samhällsplacerade barn och unga
 • Personer med samsjuklighet (psykiatri och missbruk)
 • De mest sjuka äldre

Samverkan i och med tidiga insatser är också viktigt

 • för att förebygga en ökad och mer komplex problematik hos både barn, unga, vuxna och äldre

Senast uppdaterad: 2020-05-20 13:58