Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Uppdragshandling antagen för de lokala samverkansgrupperna kring barn och ungas psykiska hälsa

SIMBA har antagit en uppdragshandling för lokala samverkansgrupper Barn och ungas psykiska hälsa. Varje kommun har en lokal samverkansgrupp, indelade i Ale, Kungälv och Stenungsund/Tjörn. Grupperna byter nu namn från tidigare lokala Västbusgrupper.

Syftet med de lokala samverkansgrupperna är att vara basen i det individinriktade samverkansarbetet kring barn, ungdomar och familjer med sammansatt psykisk/psykiatrisk och social problematik som har behov av samordnade vård- och omsorgsinsatser från både kommunen och regionen.

I samband med implementeringen av den nya länsgemensamma överenskommelsen Samverkan för barns och ungas hälsa i Västra Götaland försvinner begreppet Västbus. Riktlinjen för Västbus ingår i överenskommelsen, som gäller från 1 januari 2021.

Uppdragsbeskrivning för lokala samverkansgrupper - Barn och ungas psykiska hälsa

Sidan för Lokala samverkansgrupper Barn och ungas psykiska hälsa i SIMBA

Barn och ungas hälsa - läs mer på den länsgemensamma sidan för Vårdsamverkan i Västra Götaland


Senast uppdaterad: 2022-09-29 07:20