Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Uppdragsbeskrivning för lokala SIP-samordnare

Tydlighet ska finnas inom samtliga verksamheter inom SIMBA när om hur SIP upprättas samt vilka stöd som finns att tillgå. Samordningsgruppen i SIMBA tog i oktober 2021 beslut om att tillsätta lokala SIP-samordnare för att stödja implementeringen av arbetssättet med SIP.

De lokala SIP-samordnarnas roll är att stötta personal inom den egna verksamheten som arbetar i samverkan med andra verksamheter. Syftet är att öka förutsättningarna för att flera individer som har insatser av både kommun och region erbjuds SIP och den regionalt beslutade processen för SIP-arbetet följs.

De lokala SIP- samordnarna ska:
• I samråd med chef öka kunskapen inom verksamheten kring hur man kallar till, förbereder och leder SIP-möten samt hur dessa följs upp.
• Delta i utbildning och nätverk rörande SIP i SIMBA
• Stödja personal i användning av SIP i befintlig IT-tjänst
• Sprida informationsmaterial om SIP i egen verksamhet
• Återkoppla till delregional samordnare för SIP när utvecklingsområden identifieras

SIP ska erbjudas alla när behov av gemensam planering uppstår av insatser mellan kommun och Västra Götalandsregionen samt vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård när den enskilde behöver insatser från både kommun och Västra Götalandsregionen. SIP ska erbjudas oavsett ålder, diagnos, funktionsvariation eller behov och är den enskildes plan.

Uppdragsbeskrivning för lokal SIP-samordnare


Senast uppdaterad: 2023-02-20 13:16