Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Reviderat beslutsstöd hemsjukvård

En arbetsgrupp inom SIMBA har tagit fram förslag till revidering av det beslutsstödet som används inom hemsjukvården när en patient hastigt/oväntat fått ett förändrat hälsotillstånd.

Den 10 oktober antog samordningsgruppen förslaget. Även rutinen för informationsöverföring har reviderats. De största förändringarna är att läkare alltid ska kontaktas när beslutsstödet används och att beslutsstödet ska följa med patienten till nästa vårdgivare i syfte att öka kvaliteten i informationsöverföringen.

Beslutsstödet har varit en del i vårt samverkansarbete sedan år 2015 men trots detta ser vi att följsamheten till användandet av beslutstödet behöver öka. För att få en uppfattning om följsamheten tog samordningsgruppen också beslut om att under november göra en uppföljning av följsamheten. Likaså togs beslut om att ta fram ett gemensamt utbildningsprogram som innebär att utbildning i beslutsstödet kontinuerligt ges nyanställda sjuksköterskor.

Samordningsgruppen kommer även att lyfta till regional nivå behovet av att påbörja arbete med att integrera beslutstödet med SAMSA. Beslutsstödet används idag i över 100 av Sveriges kommuner och i Örebros regionförbund har beslutsstödet integrerats med deras motsvarighet till SAMSA.

Carina Vesterelve

Processledare SIMBA
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Senast uppdaterad: 2022-09-28 13:47