Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Inspirationsdag om brukarinflytande och metoden Delat Beslutsfattande

Filippa, Sara och Dag som höll föredrag på inspirationsdag om brukarinflytande i SIMBA.
Filippa Gagnér Jenneteg (NSPHiG) Sara Svensson (NSPHiG) Dag Andersson (Kungälvs psykiatriska klinik och kunskapsstöd i Region Västra Götaland)

Den 13 oktober 2020 hölls en halvdags workshop med information och erfarenheter av arbete med Delat Beslutsfattande och Handbok i brukarinflytande för SIMBA:s utvecklingsgrupper kring psykisk hälsa samt lokala psykiatrigrupper och lokala Västbusgrupper - både vuxen och barn & unga.

Sara Svensson (från Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa i Göteborg och Västra Götaland - NSPHiG) inledde dagen genom att sätta området brukarinflytande högt på dagordningen. Därefter berättade Filippa Gagnér Jenneteg (NSPHiG) om den kommande Handboken i brukarinflytande. Dag Andersson (Kungälvs psykiatriska klinik och kunskapsstöd i Region Västra Götaland) presenterade en svårslagen metod för delaktighet - Delat Beslutsfattande.

Cirka 20 chefer och verksamhetsutvecklare från vårdsamverkan i SIMBA medverkade under dagen, som avrundades med engagerade diskussioner och hur förutsättningar bäst kan skapas för ett stärkt brukarinflytande.

Enligt lagstiftning, riktlinjer och handlingsplaner ska vård och omsorg genomsyras av brukardelaktighet. Workshopen syftade till att stödja gruppernas arbete med att nå målen kopplade till ökad brukarmedverkan i den regionala Handlingsplanen för Psykisk Hälsa.

Delat Beslutsfattande

Delat Beslutsfattande är en metod och ett förhållningssätt för att ge patient/brukare/närstående möjlighet att vara med i beslutsprocesser som rör sin, eller sin närståendes, vård och omsorg. Under halvdagen ges information om metoden och hur den kan implementeras.

Denna del leddes av Dag Andersson, utbildare vid Kungälvs psykiatriska klinik och kunskapsstöd i Region Västra Götaland

Bildspel från presentationen av Dag Andersson, Delat beslutsfattande – Brukarinflytande på individnivå SIMBA

Handbok i brukarinflytande

Handbok i brukarinflytande är nyligen framtagen i syfte att inspirera och att ge vägledning i hur man kan arbeta med att stärka brukarinflytande på individ-, verksamhets- och systemnivå. Under halvdagen ges en introduktion till handboken och exempel på aktiviteter.

Denna del leds av Filippa Gagnér Jenneteg vid Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa i Göteborg och Västra Götaland (NSPHiG)

Bildspel från presentation av Filippa Gagnér Jenneteg – Brukarinflytande SIMBA

Mer information

Läs mer om utvecklingsgrupperna och de lokala grupperna, kontaktuppgifter med mera:

Psykisk hälsa - barn och unga/Västbus

Lokala Västbusgrupper

Psykisk hälsa - vuxna

Lokala psykiatrigrupper


Senast uppdaterad: 2023-09-18 09:03