Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Ta vara på civilsamhällets engagemang och kunskap

Civilsamhället och offentliga verksamheter behöver samverka för att motverka stigmatisering och göra det lättare att samtala om psykisk ohälsa och suicid.

Det finns flera intresseorganisationer som arbetar med att skapa engagemang, kunskap och dialog. De har en viktig funktion i det suicidpreventiva arbetet. Deras informations- och utbildningsinsatser samt opinionsbildning förstärker och kompletterar insatser från staten, regionerna och kommunerna.

Indikatorer

  • Antal lokala handlingsplaner som innehåller aktiviteter som innefattar samarbete med civilsamhället.

Ideela organisationer och intresseorganiationer i Göteborgsområdet

Här kan du gå in för att se en samling av ideella organisationer specifika för Göteborgsområdet:

Brismottagning i Göteborgsområdet

I Göteborgsområdet finns brismottagning som erbjuder stöd. De stöttar genom att tillsammans med barnet hitta ett sätt att förändra det jobbiga och må bättre. De anpassar stödet till barnets behov och erbjuder bland annat:

  • Individuella samtal med barnet
  • Familjesamtal och föräldrastöd
  • Stöd och vägledning i kontakten med andra stödinstanser, så som socialtjänsten, skolan eller sjukvården.

Brismottagningar | Bris - Barnens Rätt i Samhället

Bris stödhelger

På Bris stödhelger får föräldrar stöd i föräldraskapet, sorgen och saknaden och barnen möjlighet att få stöd från jämnåriga. Helgerna syftar till att familjen ska få en gemensam bild av vad som hänt samt att familjeklimatet förbättras när alla deltagare får mer kunskap om vad sorg kan innebära.

Gruppstöd för familjer där en förälder tagit sitt liv | Bris - Barnens Rätt i Samhället

Rädda barnen

Rädda Barnen jobbar för att göra Barnkonventionen verklig för varje barn. 

Rädda Barnens lokalförening i Göteborg - Rädda Barnen (raddabarnen.se)

Läs mer om ideella organisationer

Det finns ideella organisationer som specifikt jobbar med suicidprevention. Dessa organisationer bidrar bland annat till att bilda opinion, påverka beslutsfattare, öka kunskapen om psykisk ohälsa och suicid. Detta gör man genom att erbjuda olika insatser såsom utbildningsinsatser, medmänskligt stöd genom telefonlinjer och stöd till efterlevande. Läs mer på organisationernas egna hemsidor.

Senast uppdaterad: 2024-02-23 09:19