Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Ökad samordning och tillgänglighet till professionella insatser på alla nivåer

banner

Personer med psykisk ohälsa och förhöjd risk för suicid ska ges kompetent hjälp och stöd oavsett var behovet identifieras. Det ska finnas kända och fungerande rutiner för detta och för att slussa vidare personer när det behövs.

Tillgängligheten till vård och stöd ska vara god oavsett ålder. För personer med mer omfattande behov av hjälp krävs god tillgänglighet till såväl psykiatrisk som somatisk specialistvård.

Personer som har behov av samordnade insatser ska erbjudas en Samordnad individuell plan (SIP). En SIP säkerställer att den enskilde får sina behov tillgodosedda när både kommun och region ansvarar för insatser. En SIP gör den enskilde och närstående delaktiga i planeringen av insatser från kommun och hälso- och sjukvård, och ansvarsfördelningen blir tydlig. 

Indikatorer

  • Upprättande av SIP i befolkningen.
  • Antal personer som besöker primärvården för psykisk ohälsa.
  • Andel personer som får specialistpsykiatrisk vård inom tiden för vårdgarantin.
  • Upprättande av krisplaner inom specialistpsykiatrin.

SIP – Samordnad Individuell Plan

Det pågår en satsning i Göteborgsområdet för att stärka arbetet med SIP som verktyg i samverkan!

Mer information: SIP - Samordnad individuell plan - Samverkan i Göteborgsområdet

Läs mer

Senast uppdaterad: 2024-02-06 14:15