Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Ledningsgrupp Vårgårda

Arbetet i den lokala ledningsgruppen sker utifrån ett problemorienterat och förbättringsinriktat arbetssätt och kan utgå från exempelvis patientberättelser, avvikelser och goda exempel.

Kommunen är ansvarig för ordförandeskap och kallar till möte.

Dialog kring förändringar i form av arbetssätt, lagstiftning eller andra förutsättningar som påverkar samarbetet bör ske kontinuerligt.

Frågor som inte kan lösas på lokal nivå lyfts till Närvårdskontoret, som bedömer var frågan bäst bör hanteras.

Lokala ledningsgrupper kan gå samman och skapa gemensamma arbetsgrupper.

Representanter

Peter Andersson 
Ordförande, Vård- och omsorgschef, Vårgårda kommun
peter.andersson@vargarda.se
 
Ann-Charlotte Lilja 
Socialchef, Vårgårda kommun 
ann-charlotte.lilja@vargarda.se
 
Malin Lindberg   
Utbildningschef, Vårgårda kommun
malin.lindberg@vargarda.se
 
Gunnel Wessbo
MAS/MAR, Vårgårda kommun  
gunnel.wessbo@vargarda.se
 
Annelie Vårhall 
Enhetschef, Vårgårda kommun 
annelie.varhall@vargarda.se
 
Ewa Rydenstam Norlin
Enhetschef, hälso- och sjukvård, Vårgårda kommun 
ewa.rydenstam-norlin@vargarda.se
 
 
Folkhälsoplanerare, Vårgårda kommun 
 
 
Marie Jöreteg 
Verksamhetschef, Närhälsan Vårgårda
marie.joreteg@vgregion.se   
 
Agneta Lindberg
Avdelningschef, Alingsås Lasarett 
agneta.lindberg@vgregion.se
 
Kristoffer Nydén
Vårdenhetschef, SÄS
kristoffer.nyden@vgregion.se
 
Gunlög Hedtjärn
Vårdenhetschef, SÄS
gunlog.hedtjarn@vgregion.se
 
Marianne Fransson 
Vårdenhetschef, SÄS   
marianne.fransson@vgregion.se
 
Linda Ödman
Enhetschef, Ungdomsmottagning
linda.odman@vgregion.se
 
Lisbeth Svalander 
Klinikchef, Folktandvården Vårgårda 
lisbeth.svalander@vgregion.se
 
Carina Råkeberg   
Administratör, Vårgårda kommun 
carina.rakeberg@vargarda.se

 

Protokoll


Senast uppdaterad: 2021-02-08 11:53