Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Ledningsgrupp Vårgårda

Arbetet i den lokala ledningsgruppen sker utifrån ett problemorienterat och förbättringsinriktat arbetssätt och kan utgå från exempelvis patientberättelser, avvikelser och goda exempel.

Kommunen är ansvarig för ordförandeskap och kallar till möte.

Dialog kring förändringar i form av arbetssätt, lagstiftning eller andra förutsättningar som påverkar samarbetet bör ske kontinuerligt.

Frågor som inte kan lösas på lokal nivå lyfts till Närvårdskontoret, som bedömer var frågan bäst bör hanteras.

Lokala ledningsgrupper kan gå samman och skapa gemensamma arbetsgrupper.

Representanter

Maria Olsson
Ordförande, Socialchef Vårgårda kommun
maria.olsson@vargarda.se
 
Thomas Johansson  
Gymnasiechef, Vårgårda kommun
thomas.johansson@vargarda.se
 
Maria Andersson
MAS/MAR, Vårgårda kommun  
maria.a.andersson@vargarda.se
 
Ulrika Bergman
Enhetschef, hälso- och sjukvård, Vårgårda kommun 
ulrika.bergman@vargarda.se
 
Charlott Klug
Folkhälsosamordnare, Vårgårda kommun 
charlott.klug@vargarda.se
 
Carina Dinäss
Verksamhetschef, Närhälsan Vårgårda
carina.dinass@vgregion.se   
 
Christina Nyström
Strateg, Sjukhusen i Väster 
christina.nystrom@vgregion.se
 
Kristoffer Nydén
Vårdenhetschef, SÄS
kristoffer.nyden@vgregion.se
 
Carina Forsberg
Vårdenhetschef, SÄS psyk Borås
carina.forsberg@vgregion.se
 
Linda Ödman
Enhetschef, Ungdomsmottagning
linda.odman@vgregion.se
 
Lisa Pettersson
Klinikchef, Folktandvården Vårgårda 
lisa.pettersson@vgregion.se
 
Carina Råkeberg   
Administratör, Vårgårda kommun 
carina.rakeberg@vargarda.se

 

Protokoll


Senast uppdaterad: 2023-09-11 12:56