Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Ledningsgrupp Vårgårda

Arbetet i den lokala ledningsgruppen sker utifrån ett problemorienterat och förbättringsinriktat arbetssätt och kan utgå från exempelvis patientberättelser, avvikelser och goda exempel.

Kommunen är ansvarig för ordförandeskap och kallar till möte.

Dialog kring förändringar i form av arbetssätt, lagstiftning eller andra förutsättningar som påverkar samarbetet bör ske kontinuerligt.

Frågor som inte kan lösas på lokal nivå lyfts till Närvårdskontoret, som bedömer var frågan bäst bör hanteras.

Lokala ledningsgrupper kan gå samman och skapa gemensamma arbetsgrupper.

Representanter

Roland Mattsson, äldreomsorgschef
Ann-Charlotte Lilja, socialchef
Gunnel Wessbo, MAS
Johanna Lundén, barn- och elevhälsochef
Anna-Lena Hardtmann, enhetschef
Elin Andersson, enhetschef
Annelie Vårhall, enhetschef
Robert Hagström, folkhälsoplanerare
Milagros Gomez Johansson, verksamhetschef Närhälsan Vårgårda
Ingvor Svedjenäs, enhetschef  ungdomsmottagningen
Gunlög Hedtjärn, vårdenhetschef SÄS
Marianne Fransson, vårdenhetschef SÄS
Tove Wallin, administratör


Senast uppdaterad: 2019-03-13 19:23