Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

SAMSA: Rutin för att ange destination vid Covid-19 samt checklista vid öppenvårdsärende

Samordningsgruppen har ställt sig bakom en rutin för dokumentation om Covid-19 i SAMSA angående destination vid utskrivning från slutenvård. Likaså en checklista avseende öppenvårdsärende och vårdbegäran, för att  kommunal hälso- och sjukvård tidigt och snabbt i processen får korrekt information för bedömning och ställningstagande.

Rutin för dokumentation om destination vid Covid -19

De patienter som efter utskrivning från slutenvården har behov av nya eller fortsatta insatser från andra vård- och omsorgsgivare ska hanteras i IT-tjänsten SAMSA. Det är viktigt att berörda verksamheter får aktuell information avseende misstänkt eller bekräftad Covid-19 smitta och annan information kopplat till detta. Vårdsamverkan Västra Götaland har därför beslutat om en regiongemensam rutin för dokumentation i SAMSA.

SIMBA:s delregionala Covid-19 grupp har identifierat ett behov av att det i SAMSA även behöver framgå vart patient med misstänkt eller bekräftad Covid-19 smitta skickas efter utskrivning från Kungälvs sjukhus. I avvaktan på eventuell komplettering av den regiongemensamma rutinen har SIMBA beslutat att information om vart patient med misstänkt eller bekräftad Covid-19 smitta ska skickas efter utskrivning från Kungälvs sjukhus dokumenteras i Planeringsmeddelandet i SAMSA.

Rutin för dokumentation i IT-tjänsten SAMSA vart patient med
Covid-19 smitta skickas efter utskrivning från Kungälvs sjukhus

Checklista vid inskrivning i kommunal hälso- och sjukvård

En checklista har tagits fram avseende öppenvårdsärende och vårdbegäran för att öka möjligheterna till att kommunal hälso- och sjukvård tidigt och snabbt i processen får korrekt information för bedömning och ställningstagande. För att kommunens planeringsteam/utsedda beslutsfattare för kommunal hälso- och sjukvård ska kunna göra en bedömning kring eventuell inskrivning behöver vårdbegäran vara fullständigt ifylld - checklistan är ett stöd i detta.

Öppenvårdsärende i SAMSA – Checklista för bedömning av inskrivning i kommunal hälso- och sjukvård

Johanna Junkvist Lindau

Delregional samordnare
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Senast uppdaterad: 2022-12-09 12:48