Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Välkommen på SIP-konferens 24 november 2022

Välkommen till Göteborgsområdets SIP-konferens 2022. En heldagskonferens med fokus på SIP som verktyg i samverkan och delaktighet hos den det gäller!

Tid och plats

Datum: 24 november 2022

Tid: 9.00-16.00

Plats: Dalheimers Hus i Dalheimerssalen och digitalt på Teams

Inbjudan SIP-konferens i Göteborgsområdet 24 nov 2022 (pdf)

Anmälan

Fysiska platser där lunch, fika ingår – Anmäl dig via regionkalendern senast 11 november.

Digitala platser för live-sändningen – Anmäl dig via regionkalendern.

Vid eventuella restriktioner kan konferensen komma att hållas helt digitalt.

Bakgrund

SIP, samordnad individuell planering, är lagstadgat sedan år 2010 och ska användas som verktyg i samverkan mellan kommun och region för att enskildas insatser hos huvudmännen ska samordnas. Sedan år 2020 gäller en ny SIP-riktlinje som ska stärka arbetet med SIP i Västra Götaland, och i Göteborgsområdet pågår sedan 2021 en bred satsning utifrån en gemensam implementeringsplan för arbetet. Mer om hur SIP-implekmenteringen går kan du läsa på sidan SIP-implementering i Göteborgsområdet.

Inbjudna

Konferensen riktar sig till alla som vill veta mer om det stärkta arbetet med SIP, få möjlighet att träffas, få inspiration från inbjudna föreläsare och inte minst höra hur SIP-implementeringen fortskrider i vårt område!

Begränsat antal fysiska platser – digitala platser på Teams

Denna digifysiska konferens har begränsat antal fysiska platser som är särskilt riktade till representanter från Ledningsgrupp i samverkan (LGS), Temagrupper och NOSAM samt till lokala SIP-samordnare, eftersom chefer och ledare är mycket viktiga i implementeringsprocessen av SIP som verktyg i samverkan. Efter 31 oktober släpps eventuellt kvarvarande fysiska platser till övriga intresserade, såsom SIP-utbildare. Först till kvarn!

Innehåll

Förmiddag

  • Information, redovisning från pågående SIP-implementering i Göteborgsområdet
  • Föreläsningar – se nedan för mer information om respektive föreläsning. Välj mellan:
    1) Delaktighet hos personer med demenssjukdom eller
    2) Delaktighet, SIP barn och unga

Eftermiddag

  • Årsredovisning SIP-implementering från alla närområden (NOSAM) i Göteborgsområdet samt Sahlgrenska Universitetssjukhus: Vad har varit framgångsrikt hos oss?

Välj mellan två föreläsningar

Delaktighet hos personer med demenssjukdom

Cecilia Ingard är doktorand i socialt arbete på högskolan i Gävle och Hjärnkolls-ambassadör. I sin föreläsning berättar Cecilia om sina tre forskningsstudier som på olika sätt problematiserar delaktighet för personer som lever med en demenssjukdom på särskilda boenden, både privat och offentligt drivna.

Cecilia Ingards forskning har fokus på hur delaktighet och inflytande hanteras, problematiseras och tar sig uttryck vid särskilda boenden med verksamhetsspecialisering mot demenssjukdomar. Policydokument i äldreomsorgen kräver att brukarna ska kunna vara självständiga, delaktiga och ha inflytande, men finns förutsättningarna för det? Hur ser personalens egna möjligheter ut? Vad händer när omsorgsdiskursen på boenden möter detta perspektiv?

Hjärnkolls-ambassadörer har egen erfarenhet av psykisk ohälsa eller som nära anhörig. Ambassadörerna föreläser, utbildar med mera i syfte att skapa öppenhet och minska fördomar kring psykisk ohälsa.

Delaktighet för barn och unga i SIP-processen

Agneta Persson och Anna-Karin Engqvist är båda två samordnare för brukarrevisioner och samordnare för mänskliga rättigheter och föreningsutveckling på NSPH Västra Götaland och Göteborg. I föreläsningen berättar de om barn och ungas brukarrevision SIP, ”Att inget bestäms över mitt huvud”, som de genomförde år 2021. Fokus ligger på möjligheter och vägar framåt.

Agnetas och Anna-Karins rapport undersöker kvaliteten i SIP för barn och unga, där några resultat är att:

  • SIP har en stor potential om den förbereds och genomförs på ett bra sätt.
  • SIP-processen kan vara ett av flera konkreta verktyg som kan stödja arbetet med att uppfylla barnkonventionen.

Läs brukarrevisionsrapporten: "Att inget bestäms över mitt huvud" – en undersökning av SIP för barn och unga vuxna.

Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa (NSPH) är ett nätverk av patient-, brukar- och anhörigföreningar inom det psykiatriska området.

Frida Palm

Utvecklingsledare och delregional SIP-koordinator
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Eva Nilsson

Utvecklingsledare i samverkansverktyg med fokus på stärkt brukarmedverkan
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer