Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

En delårsrapportering om samverkan vid Samverkanstorget Live

Diskussion i samverkansanda kring in- och utskrivning från sjukhus, SIP, nära vård, psykisk hälsa och brukarmedverkan. Här finns presentationerna från delårsrapporteringen Samverkanstorget Live 4 oktober 2019.

Ett ömsesidigt beroende

Organisationer behöver tänka i nya banor för att möta en föränderlig värld. Lena Lager, ordförande för LGS, inledde med en uppmuntran kring vikten av samverkan och att behovet tycks öka.

– Då handlar det inte bara om organisering utan om en förändring i kultur där vi samverkar övergränserna och är ömsesidigt beroende av varandra, med en gemensam förståelse och ett gemensamt ansvar.

Samma frågor

Samverkanstorget Live, som gick av stapeln för sjätte året i rad. "Samma frågor år ut och år in", sade någon. "Precis som det ska vara", sa en annan.
– Vi mal på. De här frågorna är viktiga och kräver uthållighet, sa Göran Matejka, vice ordförande LGS.

Ett möte över gränser

Under Samverkanstorget Live möts brukare, politiker och tjänstemän, från primärvård, sjukhus och kommun. En förmiddag där organisatoriska gränser läggs åt sidan i förmån för att hitta lösningar där individen står i centrum.

Temagrupperna gav sina delårsrapporter

Barn och unga
Jessica Svanström, ordförande och Lena Ekeroth, processledare.

Ett av årets arbeten har varit att ta fram delregional överenskommelse som ska tydliggöra fördelning av kostnader och ansvar vid placering av barn utanför hemmet. Det har skett enligt uppdrag i en länsgemensam överenskommelse om personer med psykisk funktionsnedsättning. En checklista är framtagen för att förenkla användningen av överenskommelsen.

Länk kommer!

Den 21 november bjuder temagruppen in till en dag för att fördjupa sig i familjecentrerat arbete och Västbus.

– Det kommer finnas valbara seminarium och utställare som bland annat BRIS, Stadsmissionen och Maskrosbarn, berättar Lena Ekeroth.

Läs mer och anmäl dig: Temadag om Familjecentrerat arbetssätt och Västbus

Psykiatri
Pia Rydell, ordförande och Zofia Delauzun, processledare

En ny form för utbildning i vård- och stödsamordning har tagits fram under året. Med start 2020 går en två dagar lång utbildning som fokuserar på att arbetssättet ska få fäste. 

Arbetsgruppen Berosam tar emot avvikelser i samverkan tittar lösningar. Årets arbete har bland annat fokuserats på att fortsätta utveckla och implementera tillämpningsanvisningar för länsgemensam överenskommelse kring psykisk ohälsa, som funnit sedan ett år. Gruppen står också inför att ta fram en riktlinje för samverkan vid behandling och stöd för personer med psykisk sjukdom och samtidig risk för kriminalitet.

Tillämpningsanvisningar med fokus kring SIP och LVM

Genomförandeplan psykisk hälsa
Agneta Bergsqvist

Fyra NOSAM-områden har fördjupat sig i SIP, Samordnad individuell plan, genom en mötesledarutbildning i samverkan. Först ut var Härryda där personal från primärvård, kommun, psykiatrin, BUM och BUP har deltagit och fått teori och övning i praktiken kring att hålla i SIP-möten.

En deltagare om utbildningen: "Många bra möten med personer i diverse professioner. Nu vet jag vad en SIP är. Jag har fått mycket mer "kött på benen". Många bra tankesätt. Samarbete över gränserna!"

Temagrupp Mitt i Livet 
E
laine Johansson och Kerstin Nilsson, Funktionsrätt Västra Götaland

Temagrupp Mitt i livet har lagt stort fokus på brukarmedverkan. Under Samverkanstorget Live fick vi höra om Funktionsrätt Västra Götaland samarbetar med de olika funktionshinderorganisationerna i regionen.

Elaine och Kerstin skickade med uppmaningar och utmaningar om att säkra kunskapen hos personal kring funktionsrätt, satsa på forskning och involvera föreningen i att vara brobyggare och samarbetspart.

Särskilt tandvårdsstöd
Inger Stenberg, Centrum för äldretandvård

Det finns ett stort mörkertal av personer som har rätt till särskilt tandvårdsstöd men som inte får stödet. Under året har en arbetsgrupp utformat en utbildning om det särskilda tandvårdsstödet. Utbildningen riktar sig till personal som möter personer som kan ha rätt till stödet. Projektet är samarbete mellan temagrupperna Psykiatri och Mitt i livet och finansieras av Temagrupp Äldre.

Utbildning om särskilt tandvårdsstöd

Temagrupp Äldre
Carin Bringestedt, ordförande och Björn Gunnarsson, processledare

Helen Ström, Marie Blixt, Marita Wiklund, Utvecklingsgrupp SAMSA

Vårdtid som utskrivningsklar på Sahlgrenska ligger på drygt en dag. Det en sänking i positiv riktining sedan den gemensamma statistik som funnits sedan ett år tillbaka. 

– Vi ser en positiv utveckling och många fördelar med att nu ha efterfrågad gemensam statistik , säger Carin Bringestedt.

Samtidigt lyfter representanter från Utvecklingsgrupp SAMSA att statistiken inte är helt kvalitetssäkrad utan att det finns olika tolkningar av rutinen i regionen vilket påverkar statistiken och vissa brister i registreringen.

Under hösten startar följeforskning, ledd av Kommunforskning i Väst, kring in- och utskrivningsprocessen i Göteborgsområdet.

60 % av vårdplaneringar sker på distans! För några år sedan sattes ett delregionalt mål om att 20% skulle vara digitala. Idag finns teknik och kunskap hos de flesta för att genomföra mötena, som dessutom får goda betyg av patienter. På Öckerö sker 100 % av planeringsmötena på distans.

Mobila närsjukvårdsteam tar sjukvården till hemmet

Robert Höglind, Samordnare Mobil närsjukvård, och David Gembäck, Medicin Geriatrik och Akutmottagning Östra

Med fokus på äldre men utan åldersgräns jobbar mobila närsjukvårdsteamet på SU med att ta sjukvården hem till patienten.

Patienterna identifieras på sjukhus, i primärvården, hemsjukvården, särskilt boende och korttidsenhet eller genom ambulanspersonal. Under sitt besök följer teamet upp sökorsak. En vårdplanering kan initieras och det finns möjlighet till direktinläggning.

Presentationerna från Samverkanstorget Live

Inledning, Lena Lager Göran Matejka

Temagrupperna rapporterar Barn och unga, Psykiatri, Äldre, Mitt i Livet 

Mötesledarutbilnding, Agneta Bergqvist

Mobila närsjukvårdsteam på SU Robert Höglind, David Gembäck