Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Rapportera avvikelser kvartal 1 enligt tidigare rutin och därefter i MedControlPRO

Avvikelser i samverkan är när överenskommelser, riktlinjer och rutiner framtagna i samverkan inte efterföljs. Det är nu dags att rapportera avvikelser för första kvartalet 2021. Från och med 1 april 2021 registreras avvikelser i samverkan endast i MedControlPRO.

Rapportering av avvikelser är en av hörnpelarna i det systematiska kvalitetsarbetet, med syfte att öka patientsäkerheten. Det är viktigt att all berörd personal aktivt arbetar med avvikelsehantering.

Avvikelsehantering - Samverkan i Göteborgsområdet

Rapportering av avvikelser kvartal 1

Första kvartalet 2021 (2021-01-01 - 2021-03-31) rapporteras enligt tidigare rutin för Göteborgsområdet, senast 25 april 2021.
Skicka till anne-charlotte.larsson@vgregion.se

Blankett
Kvartalsrapport Brister i samverkan mellan kommun, sjukhus och primärvård i Göteborgsområdet

Rutin för Samverkan i Göteborgsområdet
Gemensam rutin för rapportering av brister i samverkan

Rapportera i MedControlPRO från 1 april 2021

Från och med 2021-04-01 rapporteras alla avvikelser i samverkan i MedControl PRO enligt den länsgemensamma rutinen.

Länsgemensam rutin
 Rutin för avvikelsehantering i samverkan i Västra Götaland

Gå till MedControlPro!

Camilla Lundqvist

Processledare Temagrupp Äldre + Temagrupp Rehabilitering och habilitering
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Zofia Delauzun

Processledare Temagrupp Psykiatri, Delregional samordnare Samverkansavvikelser
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer