Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Tariq, 71 år

Scenario:

Tariq är inneliggande på sjukhus efter en stroke. Före insjuknandet var han helt frisk men är nu beroende av rullstol för sina förflyttningar. Tariq är även i behov av rehabilitering för att komma tillbaka till ett aktivt liv. Han orkar endast träna korta stunder och blir mycket trött efteråt. Arbetsterapeut och fysioterapeut bedömer att Tariq behöver fortsatt träning i hemmet efter utskrivning. Han behöver också hjälpmedel för hygien och förflyttningar. Huset har trappor och trösklar, vilket måste åtgärdas för att Tariq ska kunna klara sig så självständigt som möjligt.

 

Sjukhuset kallar till samordnad vård- och omsorgsplanering, SVPL. Vid SVPL lyfts Tariqs behov av fortsatt träning i hemmet, översyn av bostaden samt utprovning av hjälpmedel. På vårdplaneringen beslutas att Tariq ska få kommunal hemsjukvård eftersom hans rehabiliteringsbehov bedöms behövas över tid och han har stora svårigheter att ta sig till rehabmottagning. Rullstolen har provats ut av sjukhusets arbetsterapeut men övriga hjälpmedel kommer kommunens arbetsterapeut att förskriva.

Efter en tid blir Tariq piggare och orkar träna längre stunder. Tariqs partner meddelar kommunens arbetsterapeut att de tänker kontakta rehabmottagningens neuroteam* för att få hjälp med rehabiliteringen. Kommunens rehabpersonal kallar personalen på rehabmottagningen till en samordnad individuell plan, SIP, för att planera för Tariqs fortsatta rehabilitering.

På SIP-mötet framkommer att Tariq nu orkar ta sig till mottagning och kan tillgodogöra sig träningen. Efter hemgång visade det sig dock att Tariq inte klarar av att hålla reda på vilka mediciner han ska ta och man beslutar därför om läkemedelsövertag av kommunal hemsjukvård. Tariq kommer därför fortsätta med kommunal hemsjukvård samtidigt som rehabiliteringen sker på rehabmottagningen. Eftersom Tariq har beslut på kommunal hemsjukvård har kommunen kostnadsansvar för hjälpmedel. Om neuroteamets arbetsterapeut eller fysioterapeut ska förskriva hjälpmedel behöver det förankras hos kostnadsansvarig på kommunen.

*Inom Vårdval Rehab finns möjlighet för rehabmottagningar att bedriva neuroteam enligt särskilda kriterier. Neuroteam har särskild kunskap om neurologisk rehabilitering. För aktuell information se Vårdval Rehab på www.vgregion.se.


Senast uppdaterad: 2018-04-18 14:55