Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Samverkan och patientfokus som näring i processen när det nya avtalet växer fram

Vi är nu mitt i arbetsprocessen där ett utkast till nytt Hälso- och sjukvårdsavtal tas fram. Fyra arbetsgrupper arbetar i dagsläget fram underlag och innehåll utefter fyra ansvarsområden. Deadline för avtalsutkastet är den 1 maj i år.

Hälso- och sjukvårdsavtalet reglerar hälso- och sjukvårdsansvaret mellan de 49 kommunerna i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen och omfattar de patientgrupper där parterna har ett gemensamt ansvar*. Nuvarande avtal gäller till och med den 31 mars 2017 och parterna har möjlighet att säga upp detta avtal senast den 30 september i år.

Den politiska viljeriktningen
Pågående arbetsprocess med översynen av det nuvarande avtalet startade hösten 2015. Avtalsutkastet som kommer presenteras i maj i år ska utgå från nuvarande avtal, inkomna synpunkter samt ge stöd till implementering och förståelse när avtalet träder i kraft. Den politiska viljeriktningen understryker att medborgarnas rätt till vård ska vara central, patientnyttan ska lyftas fram och ansvarsfördelningen som var underlag för skatteväxlingen 1999 är oförändrad.

Synpunkter i fokus
I arbetsprocessen läggs stor vikt vid de synpunkter som samlats in under hösten 2014 från kommuner, region och vårdsamverkan i Västra Götaland. De flesta anser att nuvarande avtal på det stora hela är bra men att det är dåligt känt hos båda parter. Mer fokus på samverkan och parternas gemensamma ansvar önskas, samt ett större patientperspektiv. Många upplever att det finns oklarheter vid utskrivning från sjukhus till hemmet, vem ansvarar för vad i vårdprocessen. Även en tydligare koppling till gällande lagstiftning och riktlinjer samt en översyn av hur olika tolkningar av avtalet kan minimeras är viktiga delar i arbetsprocessen.

Fyra delprocesser

De fyra arbetsgrupper som tillsatts under hösten 2015 arbetar nu fram underlag och innehåll utefter respektive ansvarsområden och ska i februari månad avrapportera till Hälso- och sjukvårdsavtalets två processledare för vidare framarbetning av avtalsutkastet. Utkastet presenteras för bedömning den 1 maj i år.

Tillämpning och patientfall

Arbetsgruppernas fyra ansvarsområden är; Ansvar och avvikelser, Vårdens övergångar, Tillämpning samt Psykiatri och missbruk överenskommelse. Den sistnämnda ska resultera i en länsöverenskommelse mellan huvudmännen för personer med psykisk funktionsnedsättning samt personer med missbruk- och/eller beroendeproblematik. När det gäller arbetsgruppen Tillämpning har de i uppdrag att ur nuvarande avtal lyfta ur samtliga områden som omfattar tillämpning ur ett ansvarsperspektiv och beskriva processerna inklusive vägledande patientfall. Patientfallen är tänkta att utmynna i en webbaserad produkt för verksamhetschefer, enhetschefer och medarbetare att ta del av för stöd och vägledning.

* HSL §18
länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontakt

Rose-Marie Nyborg
Processledare för Västra Götalandsregionen
rose-marie.nyborg@vgregion.se 0707-80 12 12

Sverker Andersson
Processledare för kommunerna, VästKom
sverker.andersson@vastkom.se 0709-11 90 06


Senast uppdaterad: 2018-04-18 14:55