Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Här är nyheterna i förslaget till nytt Hälso- och sjukvårdsavtal

Inför ny avtalsperiod som inleds den 1 april 2017 har en gemensam översyn av nuvarande avtal genomförts med fördjupad dialog och partsgemensam arbetsorganisation innefattande arbetsgrupper, operativ ledningsgrupp samt politisk styrgrupp. Ett förslag till nytt Hälso- och sjukvårdsavtal är nu ute på synpunktsrunda hos samtliga parter. Men vilka är förändringarna? Vad är nytt?

Förutom de rent visuella förändringar som direkt fångar ögat vid en första titt på avtalet finns en helt ny struktur med nya avsnitt.

Avsitt 1 Allmänt om avtalet

Avtalet föreslås vara ett huvudavtal där exempelvis Ramavtal om läkarinsatser i kommunal hemsjukvård och Överenskommelse om samverkan kring personer med psykisk funktionsnedsättning och personer med missbruk blir underavtal. Underavtalen har samma avtalstid och förutsätter att huvudavtalet är giltigt.

I avsnitt 1 finns också en helt ny underrubrik, Definitioner och begrepp, som hänvisar till en bilaga där definitioner och begrepp som används i avtalet förklaras. Bilagan är under fortsatt bearbetning och finns inte med i synpunktsrundan.

Avsnitt 2 Gemensam värdegrund

Den gemensamma värdegrunden är helt ny och tillkom för att understryka den politiska viljeriktningen inför ny avtalsperiod. Samarbetet mellan parterna ska kännetecknas av att individens behov, inflytande och självbestämmande alltid är utgångspunkten för hälso- och sjukvården. Det går inte alltid att definiera alla ansvarsområden och det är därför avtalet så starkt betonar det gemensamma ansvaret och att patienten aldrig ska komma i kläm för att parterna inte är överens.

Avsnitt 3 Parternas ansvar

Under avsnitt 3 finns nu samtliga ansvarsområden samlade i ett enda avsnitt där flera texter är omarbetade för att patientens behov ska vara den gemensamma utgångspunkten. Med individens behov och perspektiv i centrum är det naturligt att en gemensam planering där samordnad individuell plan (SIP), eller motsvarande plan, blir underlag vid ansvarsfördelning. Det kan innebära att patienten har insatser både i hemmet av kommunal hemsjukvård samt på mottagning.

Avsnitt 4 Avtalsvård

Avtalsvård är ett helt nytt avsnitt där bland annat tillämpningsanvisningar med vägledande patientfall och processer föreslås. Dessa ska tas fram som stöd för tillämpning av det nya avtalet och LiSA eller motsvarande föreslås godkänna dem.

Även förslag till stödstruktur för att stödja avtalsvården samt förslag till hantering av avvikelser och tvister finns i detta nya avsnitt.

Avsnitt 5 Gemensamma utvecklingsområden

Den demografiska, medicinska och tekniska utvecklingen innebär att en ökande andel av sjukvårdsinsatserna kommer att utföras i hemmet. Sjukvårdshuvudmännen har en gemensam utmaning i att säkra kvaliteten för den enskilde och skapa förutsättningar för nya gemensamma vårdformer. I avsnitt 5 föreslås därför ett antal gemensamma utvecklingsområden.


Senast uppdaterad: 2018-04-18 14:55