Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

En större tilltro till gemensam vårdplanering och SIP i nya avtalet

Det menar Lasse Lindén, delprocessledare för delprocessgruppen Ansvar och Avvikelser.

Översynen av Hälso- och sjukvårdsavtalet i Västra Götaland pågår och i dagarna lämnar de fyra delprocessgrupperna sina rapporter för vidare framarbetning av avtalsutkastet under mars och april. I senaste nyhetsbrevet om översynen av Hälso- och sjukvårdsavtalet finns nedan intervju med Lasse Lindén, delprocessledare för arbetsgruppen Ansvar och Avvikelser, publicerad. Nyhetsbrevet i sin helhet finns som PDF här.

När det gäller ansvarsfördelning hemsjukvård, kan du redan nu nämna någon stor skillnad mellan nuvarande avtal och kommande avtalsutkast?
– Ansvarsfördelningen kan vi inte göra så mycket åt eftersom utgångsläget är oförändrat, alltså ingen ytterligare skatteväxling. Men vi lägger en större tilltro till gemensam vårdplanering och samordnad individuell plan, SIP. 

Delprocessgruppen har diskuterat att ta bort tidsaspekten i bedömning av hemsjukvård för att minimera tolkningsmöjligheter, berätta mer.

– Vi fokuserar på ett förtydligande gällande vem som ska få kommunal hemsjukvård och när. Istället för att tala om ”varaktigt behov” och ”insatser över tid” vill vi ha in principer som stöd för beslut om hemsjukvård. Det handlar kort och gott om att förlita sig till den gemensamma vårdplaneringen.

Hur kan kommande avtal säkerställa kunskapsöverföring till kommunerna gällande avancerad specialiserad hälso- och sjukvård?

– Vårdplanering och SIP. Tydliggöra regionens ansvar för att den man ”släpper ut” till hemsjukvården får erforderlig vård. Ansvaret för hand-ledning och kompetensöverföring till hemsjukvården bör förtydligas.

En framtida organisering för avvikelsehantering, hur kan det se ut?
 
– Ett gemensamt system för detta är något vi måste sträva mot. Särskilt avsatta resurser som kan jobba med att följa upp avvikelserna och framför allt förbättringar. Men i första hand måste vi se till att avvikelserna blir färre. Avvikelser från överenskommelser måste kännas hos den part som inte följer regelsystemet.

 

Kontakt

Rose-Marie Nyborg Processledare för Västra Götalandsregionen rose-marie.nyborg@vgregion.se 0707-80 12 12

Sverker Andersson Processledare för kommunerna, VästKom sverker.andersson@vastkom.se 0709-11 90 06


Senast uppdaterad: 2018-04-18 14:55