Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Utökat samarbete kring sköra äldre med skattning enligt Clinical frailty scale (CFS)

Skörhetsbegreppet är viktigt för att förstå den äldre patientens behov. I takt med att befolkningen åldras blir behovet av att förstå komplexiteten hos den åldrande individen och den äldre patienten alltmer angeläget. Ett ökat samarbete kring detta har startat upp under hösten.

SIMBA:s Utvecklingsgrupp Äldre samt Ledningsgruppen för samverkan har tagit beslut om en implemengeringsplan för samverkan kring sköra äldre med hjälp av CFS. En del i detta har varit att under hösten erbjuda flera utbildningar för berörda inom målgruppen, samt utbildningar av instruktörer som planeras senare i höst (vecka 49 och vecka 50).

Syftet med samarbete kring skörhet och skattning med hjälp av CFS är att tidigt uppmärksamma sköra individer och deras behov för att tidigt kunna sätta in insatser från olika professioner och verksamheter för att i möjligaste mån behandla och förebygga ytterligare skörhet.

Skörhet är ett tillstånd av accelererat biologiskt åldrande där kroppen successivt förlorar förmågan att anpassa sig till fysiska, psykiska och sociala påfrestningar och CFS är en skala i 9 steg som möjliggör gradering av skörhet/funktionsnedsättning. Beslut har tagits om att alla patienter med kommunal hälso- och sjukvård ska bedömas för skörhet. Bedömningen ska uppdateras vid förändrat funktionstillstånd och årliga kontroller.

Implementering i verksamheterna

Implementering sker gradvis efter utbildning som erbjudits och genomförts. Alla patienter med kommunal hälso- och sjukvård ska bedömas för skörhet och resultatet av skattningen ska finnas tillgänglig i patientens förberedda vårdbegäran.

Uppföljning

Implementeringen kommer att följas på närområdesgruppernas möten samt när Utvecklingsgrupp Äldre har möte.


Senast uppdaterad: 2023-02-07 07:59